Militærøvelse i Nysted

Billedserien er fra en militærøvelse med deltagelse af 3. batteri/10. Artilleriafdeling  i Nysted i 1943 samt efterfølgende internering.

Billeder fra Jørgen Kaarsberg