Krigen i 1864

Den danske stilling ved Dannevirke

Krigen i 1864

Treårskrigen 1848-50 havde ikke bragt en afgørelse på det slesvigske spørgsmål, og i 1864 trak…