Kystbevogtningen – En kort gennemgang

Efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940 ønskede tyskerne at hindre illegal udrejse af Danmark. Tyskerne “overtalte” danskerne til selv at stå for kontrollen af grænsen mellem Danmark og Sverige, og allerede den 16. april 1940 blev Kystbevogtningen oprettet

af Søren Nørby

Efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940 ønskede tyskerne at hindre illegal udrejse af Danmark. Tyskerne “overtalte” danskerne til selv at stå for kontrollen af grænsen mellem Danmark og Sverige, og allerede den 16. april 1940 blev Kystbevogtningen oprettet. Politikommisær Svend A. Holten blev udnævnt til Kystbevogtningens øverste chef.

I den spæde start bestod Kystbevogtningen kun af landbaserede politibetjente, men allerede den 8. maj 1940 blev styrken udvidet med en række fartøjer fra bl.a. Toldvæsenet.

Tyskerne var dog ikke tilfredse med Kystbevogtningens arbejde, og allerede i den 27. juni bad Justitsministeriet officielt søværnet om at overtage ledelsen af den søværts kystbevogtning. Dette skete officielt den 1. oktober 1940.

Søværnet oprettede en styrke bestående af fire af de gamle bevogtningsfartøjer af Springeren-klassen: Makrelen, Sælen, Nordkaperen og Havørnen samt 11 fiskekuttere – de såkaldte K-både. Springeren deltog også i en periode i kystbevogtningen, mens Nordkaperen måtte igennem et længere værftsophold.

Nordkaperen i kystbevogtningen, ca. 1942 (foto: Orlogsmuseets samling)
Nordkaperen i kystbevogtningen, ca. 1942 (foto: Orlogsmuseets samling)

Bådene var bemandet med marinens personel, men havde alle en betjent fra kystpolitiet med ombord, ligesom de alle blev udstyret med radioudstyr, så de havde direkte kontakt til land. Herigennem kunne de hurtigt kontrollere oplysningerne hos de både og personer, de traf til søs. Bådenes patruljeområde var den sjællandske kyst fra Hundested i nord til Gedser i syd – i alt ca. 350 km. Ruten skulle patruljeres dag og nat.

Kystbevogtningen blev hårdt ramt af flådens sænkning den 29. august 1943, og mistede her næsten hele dens søværts styrke. Bevogtningen fortsatte dog på land helt frem til tyskernes internering af det danske politi i september 1944, hvorefter tyskerne selv måtte overtage opgaverne.

Læs mere: 

Rasmus Kreth & Michael Mogensen, “Flugten til Sverige” Gyldendal 1995
Henrik Dethlefsen, “De illegale sverigesruter 1943-45” Odense Universitetsforlag 1993