Harald Theophil Kretzschmer – Søminevæsenet 1891

Minør i Søminevæsenet, Harald Theophil Kretzschmer  (foto fra Søren Kretzschmer)
Minør i Søminevæsenet, Harald Theophil Kretzschmer
(foto fra Søren Kretzschmer)

Billedet viser underofficer og håndværker ved Søminekorpsets Depot i Søminevæsenet, Harald Theophil Kretzschmer (14/9 1859 – 16/12 1947)

I krigen i 1864 blev der fra dansk side for første gang udlagt søminer. Det var Hærens Ingeniørkorps der stod for udlægningen. I 1866 oprettede hæren en sømineafdeling, og i 1872 fulgte Flåden efter med Flaadens aktive Søminevæsen. I 1878 blev Søminevæsenet en selvstændig institution, hvorunder søminer og torpedoer sorterede, og hærens afdeling blev nedlagt.

Harald Theophil Kretzschmer startede som underskibsminør i Søminekorpset i 1891. I 1893 var han overskibsminør på Kongeskibet Dannebrog. I 1894 blev han undersøminemester på Panserskibet Tordenskjold og blev forfremmet af kommandør Constantin P. H. U. Jessen til søminemester af 2. klasse i starten af 1895. Efter fire år i 4 år i korpset, tog han sin afsked som søminemester af 2. klasse i 1895.