Vi er stadig vikinger

På trods af Danmarks liden størrelse har danskere være indvolveret i en lang række af historiens mest berømte slag. Fra kampen ved Alamo, over verdens første ubådssænkning i den Amerikanske Borgerkrig, til flagrejsningen på Iwo Jima under den Anden Verdenskrig. Og alle steder har de danske soldater udmærket sig. Ofte langt mere end landets størrelse berettiger til.

af Knud Aundorf

“Danskerne er et kamplystent folk. Det er ikke det samme som at sige, at danskerne er et krigerisk folk” skrev den dansk-amerikanske præst og forfatter P.S. Vig i sin bog “Danske i kamp i og for Amerika fra ca. 1640 til 1865”, der blev udgivet 1917 i Omaha, Nebraska.

Men alligevel! Uden for Det britiske Statssamfund er Danmark det land der flest gange er blevet tildelt den højeste dekoration for tapperhed overfor fjenden – det britiske Victoriakors.

Viktoriakorset

Jørgen Chr. Jensen, der er født 1891 i Løgstør fik Viktoriakorset (the Victoria Cross) som australsk soldat for tapperhed i Flandern. Udvandret til Australien gik han i 1915 ind i den australske hær, hvor han var med ved Gallipoli og senere i Flandern. Han blev tildelt Viktoriakorset i 1917, hvor han modtog det af kong George V personligt. Han var den første dansker, der blev dekoreret med Viktoriakorset!

Den 31. Maj 1922 døde Jørgen Chr. Jensen af komplikationerne fra en lungebetændelse bl.a. forårsaget af sine mange livsfarlige læsioner erhvervet gennem mere end 3 års krigsindsats. I Løgstør blev i 2006 afsløret en mindesten for den tapre dansker.

Jørgen Chr. Jensen som soldat i den australske hær. (foto: South Australian Library)
Jørgen Chr. Jensen som soldat i den australske hær. (foto: South Australian Library)
Stadig under 1. Verdenskrig blev Viktoriakorset tildelt forfatteren Karen Blixen’s broder Thomas F. Dinesen (1892-1979), der udmærkede sig på slagmarkerne i Flandern som canadisk soldat.

I 2. Verdenskrig kender de fleste af os major Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen (1920-1945), Special Air Service, der blev dekoreret med Viktoriakorset for sin indsats på Norditaliens slagmarker – efter tidligere at have modtaget Militærkorset (the Military Cross) tre gange.

Men ukendt for de fleste er, at senere brigadegeneral Percy Howard Hansen, der var søn af danske indvandrere fik Viktoriakorset for sin tapperhed under de langvarige kampe mellem ANZAC-styrkerne (Australia New Zealand Army Corps) og tyrkerne på halvøen Gallipoli syd for Istanbul i 1. Verdenskrig.

Percy Howard Hansen udmærkede sig under et angreb på Hill 10 ved Sulva Bay på den vestlige side af Gallipoli. Går man en tur på Garnisons kirkegård i København, kan man lige bag den amerikanske ambassade se hans grav med påskriften “Percy Howard Hansen, VC, DSO, MC”.

Bernhard E.J.E. Schade, der var født i Aalborg 1866, blev indstillet til Viktoriakorset for sin sømilitære indsats under Burma-krigen 1885 – uden dog at få det!

I 1868 blev Klaus Peter Andersen født i den lille landsby Havndrup på Fyn. I 1888 udvandrede han til Canada, hvor han grundlagde sit eget teglværk i Edmonton, Alberta. Under 1. Verdenskrig blev oberstløjtnant Pete Anderson, som han nu kaldte sig dekoreret med the Distinguished Service Order to gange. I 1919 var han med i de canadiske styrker i Murmansk-området, der kæmpede mod bolschevikerne. Pete Anderson var så vidt vides den eneste dansker, der modtog the Distinguished Service Order 2 gange.

Klaus Peter Andersen alias Pete Anderson
Klaus Peter Andersen alias Pete Anderson

Her bør også nævnes den legendariske oberst i Flyvevåbnet Kaj Birksted, der døde i 1996. Kaj Birksted var en legende i det britiske Royal Air Force under 2. Verdenskrig og blev tildelt the Distinguished Service Order (Ordenen for Fremragende Tjeneste) for sin indsats.

Efter krigen vendte Birksted, der var den eneste udlænding i den britiske generalstab, tilbage til Danmark, hvor han som oberst gjorde tjeneste først ved Flyvevåbnet i Danmark, senere ved NATO i Paris og Bruxelles indtil sin pensionering i 1980.

Den 28. december 2005 nær Basra i det sydlige Irak udmærkede den unge danske premierløjtnant Christian Friis Hansen sig. For hans tapperhed blev han tildelt det britiske “Mentioned in Despatches” (MID). Det er første gang siden 2. Verdenskrig at en dansk soldat bliver nævnt i den britiske dagsbefaling og efterfølgende dekoreret. Ved en ceremoni i Søjlesalen på Christiansborg i januar 2007 blev hædersbevisningen overrakt.

Samtidig vil jeg gerne nævne nogle få af de mange, der har udmærket sig i de forskellige konflikter, der har ramt verden i tidens løb.

Amerikanske udmærkelser

Amerikas Forenede Staters højeste dekoration for tapperhed “ud over hvad pligten kræver” hedder the Medal of Honor (Æresmedaljen). Mindst 14 danskfødte har modtaget denne dekoration for tapperhed af hvilke her kun skal nævnes to:

Julius A. Schou (1849-1929), der var født i København fik Æresmedaljen for tapperhed under indianerkrigene i 1870 (kampene mod Sioux-indianerne). Han ligger begravet på Arlington kirkegården og tilhørte 22. US Infantry.

I 1924 fik også en dansker Niels Jensen Drustrup (1876-1957), der ligger begravet på Arlington kirkegården nær Washington, DC medaljen for tapperhed, da han som løjtnant i US Navy i 1914 forsvarede en barrikade i den mexikanske by Vera Cruz.

Den 6. marts 1836 faldt den legendariske Davy Crockett i Slaget ved the Alamo i San Antonio, Texas. Under den mexikanske præsident general Santa Anna’s angreb på the Alamo blev alle mere end 180 forsvarere dræbt. Heriblandt Jim Bowie (Bowie-kniven) og en ung dansk løjtnant, Charles Zancho, der angiveligt var født på Randers-egnen i 1808.

For mere end 140 år siden, den 17. februar 1864, under Den amerikanske Borgerkrig, sænkede sydstatsubåden CSS H.L. Hunley nordstatsskibet USS Housatonic. Den unge mand, korporal J.F. Carlsen, der anbragte sprængladningen, var født i Nordslesvig. Det var første gang i verdenshistorien en ubåd sænkede et overfladeskib. Den unge dansker blev efter sin død tildelt sydstaternes Æresmedalje.

J.F. Carlsens gravsten (foto: Charles Smith)
J.F. Carlsens gravsten (foto: Charles Smith)

De fleste kender det meget berømte billede fra Mount Suribachi på øen Iwo Jima i Stillehavet, hvis berømmelse senest er blevet fastslået i Clint Eastwoods to film fra Iwo Jima. Hvad mange sikkert ikke ved er, at den bageste mand ved flaghejsningen var søn af danske indvandrere, sergent Henry O. Hansen, fra det amerikanske marinekorps. Kort tid før havde Private first class Donald Ruhl vundet the Medal of Honor ved at kaste sig over en håndgranat og derved redde Henry Hansen’s liv.

Her kan også nævnes generaldirektøren for General Motors William S. Knudsen, der under 2. Verdenskrig af præsident Franklin D. Roosevelt blev udnævnt til amerikansk rustningsminister. Han var født i København, blev udnævnt til generalløjtnant og dekoreret med the Distinguished Service Medal. Han var samtidig en af igangsætterne af udviklingen af den amerikanske WILLY’s Jeep.

Den meget kendte (i USA) danskfødte maler Olaf Wieghorst, der i Amerika malede det amerikanske Vesten’s historie, gjorde, inden han kastede sig over maleriet tjeneste i hæren under daværende oberst Pershing’s forsøg på at fange den mexikanske oprører Pancho Villa. Senere blev Wieghorst ansat som amerikansk politibetjent i Central Park i New York City. Wieghorst boede for resten en tid i Århus sammen med sin familie. Faderen ernærede sig som fotograf i Århus.

Og sådan kunne jeg blive ved med at nævne de mange tapre danskere, der har gjort tjeneste i De forenede Staters militære styrker.

Den første flagrejsning på Iwo Jima. Hansen ses med kasketten.  (foto: USMC)
Den første flagrejsning på Iwo Jima. Hansen ses med kasketten.
(foto: USMC)

I andre lande

Under 2. Verdenskrig havde tyskerne en dekoration, Jernkorsets Ridderkors, der blev båret om halsen. Tre danskfødte har modtaget denne dekoration for tapperhed overfor fjenden. Desværre er det sådan, at vi ikke altid kan vælge hvilke danskere vi bestemmer os for at hylde for tapperhed!

Danske flyvere har udmærket sig ved præcisionsbombninger i Afghanistan, i den Finske Vinterkrig 1940, i den Franske Fremmedlegion under begge Verdenskrige – og mange andre steder i verden.

Danske soldater fra Jægerkorpset og Flådens Frømandskorps har udmærket sig i Afghanistan. Danmark har også med sine fremragende soldater og søfolk bl.a. gjort sig bemærket i Siam (Thailand), Burma, Vietnam, Rusland, Mellemøsten og ligeledes i Kongo (både under den belgiske kong Leopold II og under FN’s ONUC) og mange andre steder.

Vi må heller ikke glemme de tapre danske civile, soldater og søfolk, der gav det dyrebareste vi har, livet, under den tyske besættelse fra 1940-1945.

Vi husker også daværende oberstløjtnant Lars R. Møller, der under Operation Bøllebank i Bosnien 1994 havde fået nok af den bosnisk-serbiske beskydning. Han åbnede ild fra sin kampvogn og forhindrede serberne i at dræbe bl.a. danske soldater.

Dansk Leopard i Bosnien (foto: FOV)
Dansk Leopard i Bosnien (foto: FOV)

I fredens tjeneste

Heller ikke de mange civile danskere, mænd som kvinder, der som læger, nødhjælpsarbejdere, ansatte i Røde Kors med meget mere, alle har arbejdet uselvisk for at gøre krigens rædsler lidt lettere at bære må glemmes.

Den amerikanske digter Ralph Waldo Emerson udtrykker det bedst med ordene “En helt er ikke mere tapper end en almindelig mand, men han forbliver tapper fem minutter længere”. Eller som Holger Drachmann skrev i en vise fra eventyrkomedien “Der var engang -“:

VI ELSKER VORT LAND
OG MED SVÆRDET I HÅND
SKAL HVER UDENVÆLTS FJENDE
BEREDTE OS KENDE

Danske soldater og søfolk har med udmærkelse deltaget i mange krige overalt i verden til alle tider. Og så har jeg ikke engang nævnt de brave vikinger!