Tre Kroner

Det danske skib Tre Kroner blev bygget i 1601 i Flensborg af skotten David Balfour. Det var Christian d. IV fineste skib og siges at have været smykket med guld og ædelstene.

af Axel Nelson

Efter at Kalmarunionen brød sammen med Gustav Erikssons (Vasa) magtovertagelse omkring 1520, havde Danmark og Sverige skændtes eller ført krig med hinanden, om hvem der havde retten til de tre gyldne kroner på den blå baggrund i deres rigsvåben. At navngive et admiralsskib efter dette omdiskuterede heraldiske symbol, var derfor en politisk handling som både danskere og svenskere praktiserede.

Det danske skib Tre Kroner blev bygget i 1601 i Flensborg af skotten David Balfour. Det var Christian d. IV fineste skib og siges at have været smykket med guld og ædelstene.

Et kendt kobberstik fra 1606 forestiller muligvis dette skib. Det var bestykket med 72 bronze kanoner. På kobberstikket ser man at selv oppe i mærserne findes der kanoner. Man ser også andre interessante detaljer på kobberstikket.

Kobberstik, muligvis af Trekroner
Kobberstik, muligvis af Trekroner

Galleriet udgøres af det store danske rigsvåben. Over og under dette findes balkoner og det er indrammet af to tårne som er udsmykket med malerier af søslag og små balkoner. Man ser også at rælingerne er udsmykket med rød og hvid skanseklæde med kongens monogram. Den fjerde lille mast bagved mesanmasten kaldes bonaventura masten. Denne mast var normal på 1500 tallets skibe men forsvandt i begyndelsen af 1600 tallet.

Min tolkning i farver af Tre Kroners agterste del
Min tolkning i farver af Tre Kroners agterste del

Det er også det første skib som vises med bovenblinde. Bovenblinde var et lille sejl som sad på en lille vertikal stang (oprindelig en flagstang) længst ude på bovspryddet. Det dukkede op i begyndelsen af 1600 tallet og forsvandt ved slutningen af årtiet. På næsten alle billeder vises sejlet foldet sammen – det udfyldte ingen funktion udover at være dekorativt.

Bovenblinde ved pilen
Bovenblinde ved pilen

Den danske historiker Niels Probst mener at have bevis for at Tre Kroner var forbillede for det engelske admiralskib Prince Royal. Sammenligner man den beskadigede orginaltegning med originaltegningerne til Prince Royal, som begge savner billeder af dekorationerne, ser man at skibene er næsten identiske. Dekorationerne var dog forskellige.

Her har jeg forsøgt at kombinere den beskadigde originaltegning af Tre Kroner med kobberstikkets dekorationer. Jeg har tænkt mig at Tre Kroner havde et grating dæk mellem bakken og skansen, ligesom Prince Royal havde. Her dog udsmykket med skanseklæde.
Her har jeg forsøgt at kombinere den beskadigde originaltegning af Tre Kroner med kobberstikkets dekorationer. Jeg har tænkt mig at Tre Kroner havde et grating dæk mellem bakken og skansen, ligesom Prince Royal havde. Her dog udsmykket med skanseklæde.