Havhestens bjergning 1904

Havhestens bjergning

Den 17. august 1904 kolliderede den danske torpedobåd Havhesten under en øvelse i Musholmbugten med torpedobåden Støren. Billedserien viser bjergningen af Havhesten.

af Søren Nørby, cand. mag.

Den 17. august 1904 kolliderede den danske torpedobåd Havhesten under en øvelse i Musholmbugten med torpedobåden Støren. Mens Støren slap fra kollisionen uden større skader, blev Havhestens skrog så alvorligt skadet, at torpedobåden efterfølgende sank.

Havhesten, der var på 109 tons og bygget hos Thornycroft i 1888, fik brud på skroget og skottet mellem maskin- og kedelrum og sank hurtigt. Heldigvis nåede hele besætningen over på Støren inden Havhesten tyve minutter efter kollisionen forsvant fra havets overflade.

Støren var udstyret med en meget spids stævn, og eefterfølgende dykkerundersøgelser viste, at den havde tildelt Havhesten en 7 meter lang flænge i bagbord side af skroget.

Havhesten sank på lavt vand, og det muliggjorde en hurtig bjergning af båden. Selve bjergningsoperationen blev overdraget til Em. Zvitzers Bjergningsentreprise A/S og de påbegyndte alllerede den 22. august bjergningen. Efter at løst inventar såsom skyts, torpedoer, ankre, skorstene og andet inventar var blevet fjernet for at lette båden tilstrækkeligt til at den kunne hæves, og skibet gravet fri af den lette sandbund, kunne Havhesten hæves. Det skete ved hjælp af de flydende løftepontoner Odin og Thor, og den 16. september var båden klar til at blive bugseret mod Holmen.

Hertil ankom Havhesten den 17. september og efter en gennemgribende tur i dok, hvor bl.a. al maskineriet måtte adskilles og renses, kunne Havhesten igen indgå i aktiv tjeneste.