Fortidens slagmarker

Arkæolog og museumsinspektør på Forhistorisk Museum Moesgård, Jeanette Varberg, har med ”Fortidens slagmarker” begået en rigt illustreret, levende, perspektivrig og fascinerende bog om vore tidligere forfædres kamp for overlevelse.

Det gør hun på underholdende vis ved, at lade bogens fire hovedkapitler begynde med hver sin fortælling, fx om et overfald en tidlig morgen på en lejr i stenalderen, der, selvom de er fiktive og mere er skønlitteratur en faglitteratur, er solidt baseret på viden om datidens livsform, kampe og redskaber.

Kannibalisme og kvinderov

På således lettilgængelig og fængslende vis indvies vi i en fascinerende fortidens verden, der på basis af en nærmest retsmedicinsk tilgang til våbenfund og skeletters læsioner, fortæller os om en verden i uro og krig. Kampene har fra start handlet om ressourcer, som fx mad, hvorfor man i Spanien kan finde rester af kannibaliserede fortids mennesker, formentlig dræbt af ædt af andre, sultende, mennesker. Senere var det attraktive unge kvinder, der kunne sikre stammen godt afkom.

Årene 200-475 e.kr. prægedes af hyppige krige; spor efter formentlig omkring 60 slag, dvs. et hver 4. år, er fundet i det fynske og jyske område, skriver Varberg. Her viser billedet en del af kampen ved det årlige vikinge-reenactment på Moesgaard. Men vikingernes fortid var mindst lige så voldelig.
Årene 200-475 e.kr. prægedes af hyppige krige; spor efter formentlig omkring 60 slag, dvs. et hver 4. år, er fundet i det fynske og jyske område, skriver Varberg. Her viser billedet en del af kampen ved det årlige vikinge-reenactment på Moesgaard. Men vikingernes fortid var mindst lige så voldelig. (Foto af JG).

Ved samme arkæologiske tilgang til resterne af fortiden kan man udlede, hvordan stenalderens guerilla-lignende overflad og bagholdsangreb, hvilket de mange fund af ofre med hovedlæsioner viser, afløstes af bronzealderens mere regulære kampe mellem styrker bevæbnet med blandt andet sværd, både på land og til søs, hvilket indikeres af, at mange beboelser fra den tid var trukket et godt stykke ind i landet som beskyttelse mod overfald fra havet.

Den første danske hærstyrke?

Historierne og studierne bringer os på forunderlig og forbilledlig vis ind under huden på datidens mennesker, og man bliver beriget med et lille væld af spændende informationer. Fx viser våben fra et fund ved Smørumovre fra ca. 1500 år f.kr. måske fundet af en af de første danske hærstyrker nogen sinde i historien, som formentlig også – ind til videre – repræsenterer den første danske flådestyrke, da de fundne våben nogenlunde passer til to besætninger på et typisk bronzealderskib. Mystiske forsvarslinjer i Jylland fortæller om mulige kvægkrige, og våbenfundene fortæller om Nordens måske første kavaleristyrke, tilhørende en stor styrke, hvoraf en del tilsyneladende havde været erfarne lejesoldater i den romerske hær.

En internationale fortidsverden

Dette et et andet træk, der løfter bogen op på et højt niveau; nemlig det konstante blik for, hvad der skete udenfor det senere danske riges grænser, men som havde afgørende indvirkning på, hvad der skete her. Mobiliteten var i fortiden forbavsende stor, jf. den nylige opdagelse af Egtvedpigens vandring fra Schwartzwald i Sydtyskland til Danmark.

En egyptisk ”Khopesh” fra 1750 f.kr. Fortidens krige var nærmest lige så internationale som vor tids; romersk krigsudstyr findes en masse i danske moser, og kopier af keltiske hjelme og sågar egyptiske slagvåben findes også på dansk jord.
En egyptisk ”Khopesh” fra 1750 f.kr. Fortidens krige var nærmest lige så internationale som vor tids; romersk krigsudstyr findes en masse i danske moser, og kopier af keltiske hjelme og sågar egyptiske slagvåben findes også på dansk jord. (Fra Wikicommons).

Ideerne rejste lige så langt og længere, så derfor er ægypterkongen Ramses I’s slag ved Kadesh 1274 f.kr., og slagene ved Marathon i 490 f.kr. og i Teutoburgerskoven i år 9, hvor den romerske hær led nederlag til germanerne, samt en række andre kampe, inddraget. Det er ikke således ikke helt tilfældigt, at man ved Rørby på Sjælland har fundet et slagvåben, der ligner en efterligning af oldtidens egypteres krumme Kopesh-sværd, og fundet i Illerup Ådal bugner da også af romerske våben og udstyr.

Lidt ærgerligt er det, at den ellers levende og lettilgængelige historiefortælling ikke er gjort endnu mere overskuelig ved en opdeling af kapitlerne i mindre afsnit med underoverskrifter. Det gør underværker for indtagelsen af kompakte mængder viden. Men det ændrer ikke meget ved, at man sidder med et flot og godt gennemarbejdet værk, der er en regulær guldgrube af viden om det tidligere Danmark.

Anmeldelse af JG

 

Fakta om bogen

Titel: Fortidens slagmarker

Forfatter: Jeanette Varberg

Omfang: 319 sider

Udgivet: 2014

Forlag: Gyldendal

Pris: 299 kr. på Gyldendal

 

Fortidens slagmarker