Det urolige Balkan

Orden på det semi-orientalske, spraglede og eksplosive galehus i Europas hjørne

Hele Balkans historie, lige fra oldtiden, over Byzans, til skabelsen af det nuværende slavisk dominerede område, til de osmanniske tyrkeres erobring af de kristne kongeriger i middelalderen, og frem til nationalismens opgør med overherredømmet og genskabelsen af uafhængige kongeriger, som knustes af kommunismen i det 20. århundrede. Al denne brogede historie fortælles på ca. 400 tætpakkede sider. Sven Kuchler Poulsen, tidligere ambassadør, begynder fortællingen tolv århundreder før Kr.f. og skynder sig over romere, dakere, Vestgotere og talrige andre folk og riger frem til 1800-tallet. Over de første kun 67 sider suser vi gennem ca. 3000 års historie.

Hovedvægten er klart lagt på tiden fra 2. Verdenskrig og helt op til nutiden, men egentlig er nationalismens tidsalder, 1800-tallet og frem til 1. Verdenskrig, kernen i bogen. Perioden lagde da også grunden for det Balkan vi kender i dag. Det dårlige ry som Balkan i dag skyldes i hovedsagen det osmanniske stor-riges opløsning og den efterfølgende rabiate nationalisme i en lang række umodne nationalstater. Frigørelsen og nationalismen udviklede de mange forskelligheder, som talrige folkeslag og kulturer igennem de foregående årtusinder havde bragt med sig, til modsætninger. En ballade som blev lagt under låg med kommunismen, men som gav rod til relativt nutidige politiske turbulens, jf. ikke mindst krigene i 1990’erne.

Sven Kuchler Poulsen er utvivlsomt inde i stoffet og viderebringer ind imellem gode pointer og indsigter. Som fx at kun bulgarerne faktisk bekender sig som et Balkan-folk, mens resten selv opfatter sig hørende til andre steder. Kroaterne og slovenerne ser sig selv som centraleuropæere, sammen med fx østrigere og tjekker, mens rumænerne føler sig hævet over Balkan pga. deres romerske arv. En stor del af de oprindelige indbyggere i det rumænske område, dakerne, omkom under romernes erobring, hvorfor romerne måtte importere en ny befolkning til området; deraf det romanske islæt i det nuværende Rumænien.

Bogen er qua sit fokusområde samtidsaktuel, ikke mindst fordi flere af staterne aspirerer til EU-medlemskab, og fordi danske soldater befinder sig i brudzonen mellem kristendom og islam, græsk-ortodoksi og romersk-katolicisme, Øst og Vest. Den gamle Øst-Vest konflikt, dukket op igen ved det ny Ruslands voksende nationalisme, dækkes også ved behandlingen af stormagternes indblanding i regionen da Osmannerriget smuldrede og det Habsburgske Imperium forsøgte at udfylde vakuumet i konkurrence med et fremstormende reformivrigt og nationalistisk Rusland. Hvordan det gamle Byzans påvirkede regionen, igennem det osmanniske rige, og stadigt indvirker på det nuværende Ruslands optræden på den udenrigspolitiske scene, er dog noget underbehandlet.

Bogen er en informationspakket kvik-indføring i kludetæppe-regionens historie og sammensætning, og som den fortællende opslagsbog den er kommer den ikke rigtigt i dybden med nogen af emnerne, og dvæler ikke ved ellers mange fascinerende aspekter ved den sammensatte og farverige kultur. Men skal man have en hurtig og samtidigt mere end basal viden om regionens historie er den godt struktureret og nem at bruge. Som et bidrag til overskueliggørelsen af er der anvendt hyppige krydshenvisninger, og den er også opdelt i korte afsnit, som enten er nummereret eller angivet med bogstaver. 1,2, 3 eller A, B, C, mv. Der mangler dog i udtalt grad gode kort og billeder. Men et godt køb for interesserede i Balkans historie.

Anmeldelse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Det urolige Balkan

Forfattere: Sven Kuchler Poulsen

Omfang: 415 sider

Forlag: Forlaget Ådalen

Pris: 299,-

 

Det urolige Balkan
Det urolige Balkan