Danmarks største søhelte

Fra spektakulære sejre i svenskekrigene, over den vanærende udlevering af flåden til briterne i 1807, til den moralske sejr over tyskerne ved flådens sænkning i 1943 har flåden afspejlet det danske riges politiske skæbne; under hele perioden trådte stærke personligheder op på historiens scene.

Bogen ‘Danmarks største søhelte’ forsøger at definere hvad en ægte søhelt er, og på den baggrund gennemgåes i kronologisk orden, fra 1500-tallet og frem til 1943, en række markante flådeofficerers livshistorie og rolle i nogle af danmarkshistoriens største og vigtigste søslag. Flådens sænkning i 1943 er (lidt tvivlsomt) medtaget og kategoriseres som en kollektiv heltedåd.

Interessant er det, at flere helt eller relativt ukendte søofficerer fremdrages, herunder Søren Nordby, Just Juel, Markor Rodsteen og Cort Adeler. Interessant er også belysningen af samtidens bevæggrunde for ophøjelse af enkelte søofficerer til heltestatus belyses, hvilket nøje hænger sammen med landets ofte svære politiske og militære situation.

Bortset fra de korte afsnit om de ovennævnte mere eller mindre kendte søofficerer bringer bogen dog ikke meget nyt om den danske flåde, eller rigets historie set fra en maritim synsvinkel til veje. Den valgte metode med indledningsvist at give et kort referat af en konkret konflikt, hvorefter denne behandles nærmere, giver desværre også en del gentagelser.

De valgte ramme er søhelte, som har været betydningsfulde for den danske selvforståelse op til vor tid, hvilket betyder, at kun søhelte fra perioden efter den danske storhedstid er medtaget. Selvom Laurits Tuxens flotte maleri af biskop Absalons og Valdemar den Stores erobring af det vendiske Arkona i 1169 er inkluderet i billedmaterialet er evt. søhelte fra før 1500 altså ikke medregnet.

Men bogen leverer en hurtig opslags-oversigt over den danske flådes mest fremtrædende personer og slag fra 1500-tallet, og desuden er bogen rigt illustreret med afbildninger af de mange flotte malerier af flåden samt de behandlede søhelte.

Anmelselse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Danmarks største søhelte

Forfatter: Thomas Lyngby, Søren Mentz, Søren Nørby, Jakob Seerup

Omfang: 280 sider

Forlag: Gad

Pris: 299,95 kr. hos Gad

Danmarks største søhelte
Danmarks største søhelte