Breve fra østfronten

Bogen handler om, hvordan de tyske værnemagtsoldater på Østfronten 1941-1945 oplevede og forstod krigen mellem det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen. Med udgangspunkt i 28 soldaters feltpostbreve (1394 breve) analyseres hvilke temaer, der var vigtige for soldaterne, samt hvordan brevene i en bredere historisk sammenhæng kan bruges til at belyse, hvordan og i hvilken grad de tyske værnemagtsoldater identificerede sig med den nazistiske ideologi.

Spørgsmålet om værnemagtsoldaternes ideologiske motivation har været til debat i de senere års historiske forskning. En debat der ofte har været karakteriseret af skarpt optrukne fronter, hvor de tyske værnemagtsoldater enten er blevet fremstillet som uskyldige ofre for Hitlers krigsførelse og den Røde hærs brutalitet eller som nazistiske krigsforbrydere.

Bogen er et værdifuldt bidrag til forståelsen af de tyske Værnemagtssoldaters rolle under Anden Verdenskrig. Bogen er det første, der er skrevet på dansk om emnet og baseret på originale kildestudier tegner den et mere differentieret billede af værnemagtsoldaterne på Østfronten, end det ofte før har været tilfældet.

 

Fakta om bogen

Titel: Breve fra Østfronten

Forfatter: Peter-Christian Brøndum og Bo Odgaard Rasmussen

ISBN.: 87-91982-00-6

Omfang: 296 sider, Illustreret

Forlag: Bestilling: www.historie-nu.dk

Udgivet: 2005

Pris: 299 kr,-

Breve fra østfronten
Breve fra østfronten