Besættelsen set med tyske øjne

Jens Jessens “Besættelsen set med tyske øjne” omfatter mere end 300 billeder taget af tyske soldater, som samlet giver et godt indtryk af soldaterne og deres materiel.

Efter et indledende kapitel om selve indmarchen i Danmark 9. april 1940 er bogen er opdelt i kapitler som fokuserer på de enkelte tyske værn; hæren (Wehrmacht), Luftvåbnet (Luftwaffe), flåden (Marine), samt et kapitel for en række enheder, som fx. en lettisk SS-enhed på Bornholm. Også et afsnit om krigen i Danmark og de tyske soldaters mest yndede motiver under opholdet er inkluderet, og bogen afsluttes med en kort behandling af periodens kameraer og en liste over museer.

At der for de tyske soldater langt hen ad vejen knap var tale om krig viser de mange billeder tydeligt. Stemningen mellem soldaterne og de civile danske indbyggere var ofte så god, at glade småpiger hjertens gerne poserede med soldaterne. Den glade og nysgerrige holdning afløstes først i løbet af 1943 med en mere tilbageholdende attitude, hvilket enkelte billeder også viser.

Særligt interessant er det, at billederne viser en stor mængde materiel, det være sig køretøjer, kanoner, skibe eller fly. Det drejer sig bl.a. om den karakteristisk udseende “Sonderkraftfarzeug 9” (Sdkfz 9), et næsten ikonisk halvbæltekøretøj som fandt anvendelse på alle krigens fronter. Også 20 mm og 88 mm antiluftskyts vises, samt en af krigens tidlige kampvogne, Panzer I. På samme måde som man så irakiske unge stå på ødelagte koalitions-kampvogne står under invasionen af Irak står danske unge på den ødelagte kampvogn, skudt i stykker af danske soldater 9. april i Sønderjylland.

Også billeder af den erobrede britiske ubåd HMS Seal og dens besætning, samt diverse tyske flådefartøjer, herunder den lette krydser Leipzig, og flytyper som jageren Messerschmidt 109, transportmaskinen Junkers 52, og den britiske Spitfires ligemand, Focke-Wulf, er med i billedsamlingen. Billeder af natjageren Ju 88, trænings- og bombemaskinen Arado Ar 66, samt den for lynkrigen også ikoniske bombemaskine Stuka (Sturtzkampflugzeug) er også interessante.

At de tyske styrker i Danmark var ikke var en toptunet militærmaskine demonstrerer bilparkens diversitet, bestående af en uens samling køretøjer af både militær og civil karaktér. Billeder af ældre personel, og i enkelte tilfælde også meget ungt personel, samt udstyr fra 1. Verdenskrig (!) understreger indtrykket.

Kun enkelte billeder viser den skarpe og mere alvorlige side af opholdet i Danmark, og karakteristisk nok er det billeder af 88 mm. antilutskytskanoner som beskyder britiske fly. De kan meget vel være af typen Wellington, der blev anvendt til nedkastninger af våben og sprængstof til den danske modstandbevægelse. Billeder af enkelte nedskudte Wellingtons er også inkluderet sammen med nedskudte bombemaskiner af typen Bristol Blenheim fra et britisk angreb på Aalborg lufthavn i 1940.

Billedteksterne er ofte informationsrige og inkluderer tit enhedsnavne og numre – hvilket bl.a fortæller, at infanteridivision 218 afløstes af reservepanserdivision 233 i området omkring Silkeborg. Desværre er linjen er ikke helt gennemført og en mere overordnet ramme for de forskellige afbillede tyske enheders ophold i Danmark ville have understøttet bogen bedre. Ikke alle billeder er lige gode, og en del af flyene er optræder kun i beskadiget/styrtet tilstand, men suppleret af et sæt før-og-nu billeder er det alligevel et spændende hop tilbage i tiden.

Anmeldelse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Besættelsen set med tyske øjne

Forfatter: Jens Jensen

Omfang: 208 sider

Forlag: GT Forlag

Pris: 325 kr

Besættelsen set med tyske øjne
Besættelsen set med tyske øjne