1864

Nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 var sidste pind til Danmarks ligkiste som anseelig europæisk magt. Rigets territorium blev reduceret med 40 procent ved tabet af Slesvig og Holsten og efterlod os som en ubetydelig småstat.

Virkningerne af 1864 er mange. Selv i dag finder man mentale spor efter krigen. I danskernes selvopfattelse som små og fredsommelige; i vores forhold til etniske minoriteter og tosprogethed; i vores mistillid til store ord og heroisme; og ikke mindst i vores forhold til Tyskland og Europa.

Anmeldelse

Den konflikt, som satte dybe så dybe politiske og mentalitetshistoriske spor i det danske samfund, behandles i denne fortrinlige bog både indgående, realistisk og nuanceret, på både den politiske og den militære front.

For det første er bogen er flot illustreret med den efterfølgende nationalromantiske periodes fremstilling af slagene, kombineret med samtidige stik og fotografier.  Desuden suppleres teksten med tidslinier og notitser om mange af de ledende politiske og militære personer, samt citater fra menige danske soldaters breve. Det bryder teksten op, skaber variation, og samtidigt gør det beretningen nærværende; man fornemmer, at det er rigtige, levende mennesker som træffer de afgørende beslutninger – og som sender andre mennesker af kød og blod ud i en håbløs krig.

Der redegøres kronologisk for både land- og søkonflikten, med landkonflikten først da søkonflikten indtog en underordnet rolle. Fra de første kampe ved Dannevirke, træfningerne under tilbagetoget, 4. divisions jyske kamp, til slaget ved Dybbøl og det senere tab af Als følger vi på skift beslutningstagerne og soldaterne, ved stabene som ved fronten, på tæt hold. På havet er vi med i det preussiske flådetogt fra Rygen og det måske mere velkendte søslag ved Helgoland.

Fortællingen indeholder gode og detaljerede beskrivelser af begge siders militære styrker, både med hensyn til de tekniske og træningsmæssige forskelle og ligheder. Men bogens største styrke er indføringen i det politiske spil, både før og efter konflikten, som behandles indgående. Det lykkes samtidigt forfatterne, at skabe både en god balance og en ligetil forbindelse mellem det militære stof og den politiske kontekst som felttoget indgik i.

Troede man fx, at den tyske side var én samlet blok med det ene formål at mule Danmark må man hurtigt tro om, for mellem Preussen og Østrig fandt en intens rivalisering sted, som påvirkede forløbet af kampene. Også på dansk side foregik en følelsesladet kamp mellem kongen, som ville bevare helstaten, og de nationalistisk sindede politikere som ville ”give fanden” i de tyske dele af Slesvig, og hvis primære formål var at få Dannevirke som grænselinie.

Fornemt er det, at konflikten perspektiveres i forhold til den overordnede politiske situation i Europa. Det forholdt sig sådan, at England var den eneste magt som var Danmark positivt stemt, men som næsten ingen hær havde – mens de øvrige stormagter grundlæggende var ligeglade med Danmark, og i højere grad tænkte på at finde det rigtige ben at stå på i forhold til det fremstormende Preussen, ledet af Bismarck. Samtidigt er også stormagterne splittet i det vigtige spørgsmål om nationalisme kontra overnationale monarkier, et spørgsmål som vel først fandt sin løsning efter 1. verdenskrig.

Små indvendinger er, at kortene er uden målestok, hvilken man dog kan læse sig til i teksten, og at bogen er udgivet i et lidt akavet format; ca. 23×23 cm. Men alt i alt er det lykkes at skabe en flot illustreret bog med en sjælden god balance mellem det politiske og militære stof, og hvor både detaljer og overordnede temaer fremstår klart, uden hverken at drukne eller forvirre læseren. Og dét alt sammen i et let flydende sprog: ’1864’ er derfor et absolut vellykket og anbefalelsesværdigt værk, som man bare må læse, hvis man ønsker en kompetent historisk indføring i alle den tragiske konflikts aspekter.

af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: 1864

Forfattere: Jakob Kidde Sauntved,
Jakob Eberhardt

ISBN.: 9788776920418

Omfang: 236 sider

Forlag: Jyllands-Postens Forlag

Pris: 249,95,- kr

1864
1864