Generalløjtnant Adam Friedrich Trampe

Chef for det danske hjælpekorps i Østrig 1703-1704.

af Gert Laursen

Trampe blev født på Tenzerow i Pommern i 1650. I 1670 blev han fændrik i dansk tjeneste, i 1672 udnævnt til løjtnant og i 1676 til kaptajn. Samme år, under den Skånske krig, faldt han i svensk fangenskab, men det lykkedes ham at flygte. Deltog i april 1677 i den mislykkede storm på Malmø, hvorunder han blev såret.

Senere udnævnt til major og i 1678 til oberstløjtnant. Gjorde i kort tid tjeneste ved Livregimentet til fods, men kunne ikke enes med sine kollegaer og fik senere, som oberst, sit eget regiment. Fra 1691-1694 deltog han på fransk side i krigen i Flandern og avancerede under krigen til brigadér. 1696 udnævnt til generalmajor. Fra 1698-99 var han i polsk tjeneste.

Efter at Christian Gyldenløve afgav kommandoen over det danske hjælpekorps der stod i Østrig i 1703, blev Trampe udnævnt til generalløjtnant og chef for korpset. Han deltog med korpset i flere småfægtninger imod Bayerske tropper og ungarske oprørere. Den 20. april 1704 deltog han i et mislykket angreb på fjendens stillinger på øen Schütt i Donau floden. Trampe, der led af Podagra, stod under aktionen i vand til livet i flere timer, og blev alvorlig syg. Han døde den 26. april.

Læs mere:

Dansk biografisk leksion
Historisk tidsskrift, 2. bind 1880.

Et dansk hjælpekorps i østrigsk tjeneste