Walter Andersen – 1. Artilleribataljon ca. 1900

Fæstningsartillerist Walter Andersen (foto fra Angie Lake)
Fæstningsartillerist Walter Andersen (foto fra Angie Lake)

Billedet viser en fæstningsartillerist i Uniform Model 1889, fra 1. Artilleribataljon, sandsynligvis omkring år 1900. Fæstningsartilleriet bar et romertal I og II i huen (for 1. og 2. Bataljon), hvorimod feltartilleriet bar almindelige tal. Soldatens bajonet er mest sandsynligt en sabelbajonet til Bagladegevær Model 1867.

1. Artilleribataljon blev til ved hærloven af 1867 og var beregnet til at bemande Københavns Søbefæstning. I 1909 blev I. Artilleribataljon til Kystartilleriregimentet med 1., 2. og 3. Kystartilleribataljon. Regimentet eksisterede frem til 1932, hvor kystartilleriet overgik til Søværnet (og en del af personellet overført til 10. Artilleriafdeling, den senere Luftværnsafdeling).

Hvor 1. Artilleribataljon bemandede søbefæstningen, så var 2. Artilleribataljon oprindelig beregnet til befæstninger rundt om i landet. I 1894 blev 2. Artilleribataljon til Fæstningsartilleriregimentet med 2. og 3. Artilleribataljon med opgave at bemande Københavns Landbefæstning. Regimentet blev ophævet ved fæstningens nedlæggelse i 1920.

Tekst af Per Finsted