Verdenskrigens danske billeder 1914-1918

af Jens Geisler

Sønderjyske kameraøjne på verdenskrigen

1. Verdenskrig var den første gennemfotograferede krig, og millioner af billeder blev taget af soldaterne, af fronten, af etapeområderne længere bagude, og alt andet der relaterede sig til krigen. ”Verdenskrigens danske billeder 1914-1918” præsenterer læserne for billeder taget af dansk-sindede soldater fra Slesvig i tysk tjeneste under 1. Verdenskrig, hvilket jo skyldes at de efter grænsedragningen i 1864, hvor grænsen rykkedes helt op til Kongeåen, boede i det tyske kejserriges nordligste provins, og derfor blev indkaldt til den tyske hær.

Forfatterne har valgt ca. 100 hidtil ukendte billeder indhentet fra samlere, familierne til de danske krigsdeltagere, og fra de sønderjyske arkiver og museer. Af forfatterne bliver billederne fra den danske samlinger benævnt som en ’skat’, og med billedernes overraskende styrke og intensitet er ordet absolut velvalgt.

Et væld af oplysninger akkompagnerer billederne i forklarende tekster, og heldigvis ikke blot om uniformer og våbentyper, men mere fyldestgørende forklares og påpeges det også, hvorfor soldaterne ofte medbragte stok i Flandern, at hjelme kunne camoufleres ved at pakke dem ind i sækkelærred, om hvordan skyttegravs-systemet udvikledes, at infanteriregiment 86, med mange dansksindede i rækkerne, ofte opkaldte lokaliteter ved fronten efter hjemlige lokaliteter (Haderslevvej, Sønderborgvej etc.), at et billede af en skyttegravsstilling – baseret på de regionens store nåleskove og stillingens solide granstolper – formentlig må befinde sig på Østfronten, lige som at Østfrontens grave ofte var lavere end på Vestfronten da koncentrationen af artilleri, og mange, mange andre interessante oplysninger.

Her trækker vel sagtens Claus Bundgård Christensen på sin omfattende viden om krigen præsenteret i den udmærkede bog ”Danskere på Vestfronten” (anmeldt her på sitet) fra 2009. Særligt dét, at billederne forsøges placeret i tid og sted, dvs. krigsår og front, når det da ellers er muligt, da mange billeder er udaterede og ikke navngivne, er en af bogens stærke sider; ellers ville billederne blot vise ”et eller andet” fra krigen.

En anden styrke er, at billederne ikke blot er de velkendte og noget stive portrætopstillinger, selv de naturligvis også findes i rigt mål, men meget naturlige billeder, hvor soldaterne agerer som de nu er i færd med, uden decideret at stille op – herunder en situation hvor en læge vaccinerer en soldat, en ældre kvinde der lige er blevet anholdt for spionage af tyske soldater i 1914, eller soldater indkvarteret i et mejeri i Flandern, hvor kun to officerer i forgrunden har bemærket, eller reagerer på, fotografen. Således er bogen fuld af fascinerende billeder, der bringer beskueren helt tæt på det skete, som om det skete for kun et sekund siden.

At billederne tit er halvanden side store gør kun oplevelsen bedre. Fine billeder af Daimler-Krupp artilleritraktorer og meget andet udstyr, af en såkaldt sappe-stiling (fremskudt stilling), komplet med granat klar til kast og panserskydeskår, og af det uformelle og afslappede miljø blandt officerer og menige bag fronten, betyder at man føres hele vejen igennem krigens univers ved rækken af fortrinlige billeder. Ikke blot en billedbog, der hurtigt bladres igennem, men en informativ og flot bog om billeder fra krigens tid.

 

Fakta om bogen

Titel: Verdenskrigens danske billeder 1914-1918

Forfatter: Claus Bundgård Christensen, Martin Bo Nørregaard

Omfang: 284 sider

Udgivet: 2012

Forlag: Gyldendal

Pris: kr. 399,95 på Saxo

 

Verdenskrigens danske billeder
Verdenskrigens danske billeder