Ved den usynlige front – en dansk soldat på eventyr

Bogen beskriver en periode i danmarkshistorien, som er baseret på Jens Ellekærs personlige oplevelser.

Beretningen har hovedvægten på perioden 1971-1989, men slutter først i 2007, hvor forfatteren grundlægger eget forlag.

Bogen beskriver hans periode som værnepligtig, sergent, sekondløjtnant og løjtnant af reserven. Den beskriver også en meget alvorlig bilulykke, som forfatteren kommer ud for tæt på hans 24 års fødselsdag. En ulykke, som vender op og ned på hans militære karriere. Han vælger efterfølgende civil uddannelse og konfronteres med vidtløftige unge teoretikere med handelshøjskolebaggrund – ”virksomhedshealere og rene plattenslagere”, som han kalder dem. ”Personer, der duperer, men uden substans. En dyr lære for mange virksomheder.”

Og beretningen fortsætter med hvordan han kommer i kontakt med FE.

I 1982 etableres nemlig et mere eller mindre uformelt samarbejde mellem forfatteren og FE/Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han gennemfører forskellige efterretninger i Polen og det tidligere DDR.

Forfatterens arbejde for FE går galt. Og i 1987 idømmes han 9 års fængsel i Polen. En dom, der dog efterfølgende begrænses til 6 mdr. fængsel i forbindelse med løsladelse mod kaution.

Forfatteren skoser dele af den danske presse, hvori han er blevet fremstillet som en tåbe. Og som det kommer frem i beretningen – på et mangelfuldt og ukorrekt grundlag.

Jens Ellekær kommer også ind på den danske politiske situation i beretningens primære tidsperiode, hvor bl.a. naive socialdemokrater, SF´ere, radikale m.fl. gentagne gange tvang den daværende borgerlige regering til at tage forbehold for NATOs politik og viste dermed en fuldstændig manglende realitetssans for landets placering i ”Den Kolde Krig”.

Et stykke danmarkshistorie som det er interessant at stifte nærmere bekendtskab med.

Anmeldelse af Ole K. Ersgaard

 

Fakta om bogen

Titel: Ved den usynlige front – en dansk soldat på eventyr

Forfatter: Jens Ellekær

Omfang: 362 sider

Forlag: Ellekjær. www.ellekar.dk

Pris: 295,00

ISBN: 978-87-92173-08-9

Ved den usynlige front
Ved den usynlige front