Stabelafløbninger på Orlogsværftet 1840-1931

Stabelafløbninger har altid været et tilløbsstykke. Både for menigmand og for samfundets top. Med udgangspunkt i en række artikler i Berlingske Tidende og Illustreret Tidende bringes her en artikelserie om stabelafløbninger af søværnets større enheder i slutningen af det nittende og starten af det tyvende århundere. Artiklerne giver en facinerende indsigt i datidens syn på flåden og forsvaret af landet. Samtidig er de blevet suppleret med en række billeder, hvoraf en del ikke tidligere har været offentliggjort.

af Søren Nørby, cand. mag.

I marts 1963 udsendte Søværnsstabens Krigshistoriske Arbejder – en i dag ukendt afdeling under Søværnsstaben – en tekst om en række større stabelafløbninger på Orlogsværftet fra 1841 og frem til 1931. Hvem der præcis i hin tid har udarbejdet teksten er ukendt, men ifølge søværnets historiske konsulent, H. C. Bjerg, må det formodes, at der er tale om kommandørkaptajn Henning F. Kiær (1893-1967), der var leder af Søværnsstabens krigshistoriske arbejde i 1962-63.

Teksten er nu fundet frem, og af undertegnede shinet op med en række fotografier fra Orlogsmuseets samlinger, og genudsendes her.

Stabelafløbninger af større Orlogskibe og kongeskibe 1841–1931

Uddrag af Berlingske Tidende og Illustreret Tidende

Linieskibet CHRISTIAN DEN OTTENDE 22/5 1840 Artikel
Linieskibet DANNEBROG 25/9 1850 Artikel
Skruefregatten JYLLAND 20/11 1860 Artikel
Pandserskibet LINDORMEN 8/8 1868 Artikel
Pandserbatteriet ODIN 12/12 1872 Artikel
Pandserskibet HELGOLAND 9/5 1878 Artikel
Kongeskibet DANNEBROG 6/10 1879 Artikel
Corvetten FYEN 27/9 1882 Artikel
Pandserskibet IVER HUITFELDT 14/4 1886 Artikel
Krydseren VALKYRIEN 8/9 1888 Artikel
Krydseren HEKLA 28/11 1890 Artikel
Krydseren GEJSER 5/7 1892 Artikel
Krydseren HEJMDAL 30/8 1894 Artikel
Panserskibet HERLUF TROLLE 2/9 1899 Artikel
Panserskibet OLFERT FISCHER 9/5 1903 Artikel
Panserskibet PEDER SKRAM 2/5 1908 Artikel
Kystforsvarsskibet NIELS JUEL 3/7 1918 Artikel
Kongeskibet DANNEBROG 10/10 1931 Artikel