Sønderjyderne og den store krig 1914-1918

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland har udgivet en bog om hvordan de dansksindede sønderjyder oplevede første verdenskrig. Selvom bogens forside viser et billede af et tysk stormangreb på en fransk skyttegrav, malet af en af de krigsdeltagende sønderjyder, behandles primært dagliglivet, stemningen og de politiske spørgsmål.

Sønderjydernes oplevelser ved fronten dækkes næsten ikke; der henvises kun til at de deltog på alle fronter, i Øst og Vest, på Balkan og i Mellemøsten, og indenfor alle våbenarter. Dog får man at vide, at de fleste havnede på Vestfronten. Frontens oplevelser beskrives ved breve fra soldaterne, som mest taler om vedligeholdelse af skyttegravene, glæden ved at modtage feltpost med nyt hjemmefra, og om øvelser og eksersits bag de forreste linjer.

For kampe forekom relativt sjældent og beskrives kun kort ved et udsnit af et brev skrevet af soldaten Christian Campradt, som deltog i Somme-slaget i 1916:

“Kl. 10 om formiddagen – rasende trommeild på vores skyttegrav, svære 30 cm granater direkte i og ved skyttegraven, som slet ikke er mere. Helvede har åbnet sig, ikke til at se for krudtrøg, jorden kastes højt op i luften af granaterne og falder ned på os.”

I alt blev 35.000 sønderjyder indkaldt, hvoraf det anslås at omkring 26.000 kan have været dansksindede. Hvilke enheder de indkaldte blev rekrutteret til, hvilke frontafsnit de kæmpede på, og hvilke kampagner de deltog i, får man ikke indsigt i. Det tætteste man kommer på emnet er ved et udsnit af en soldaterbog, som afslører, at indehaveren faktisk kæmpede på hele vestfronten i en rullende bevægelse, startende med de belgiske slagmarker, videre til Somme, for til sidst at ende i den modsatte ende af frontlinien, i det østlige Frankrig.

I stedet for en gennemgang af krigsoplevelserne gennemgåes hele krigens forløb. Denne del illustreres for såvidt med udmærkede kort og supplerende information om de våbentyper som blev anvendt på datidens slagmarker. Situationen for danske sønderjyder efter kampene, i krigsfangenskab eller som krigsinvalide efter krigens afslutning, berettes der mere indgående om.

Interesant er det, at de tyske militære stillinger i Sønderjylland, inkl. fangelejre for allierede krigsfanger, også dækkes. For at imødekomme et muligt britisk angreb fra Nordsøen mod det nordlige Tyskland oprettedes Sikringsstilling Nord, som omfattede en lang række bunkers, kanonbatterier og skyttegrave, som også illustreres godt på et kort over landsdelen.

Særligt omtale får Zeppelinbasen i Tønder, hvorfra luftskibe opererede over Nordsøen og England på henholdsvis rekogniserings- og bombetogter. Historiens første luftangreb fra et hangarskib mod et mål på land udførtes i 1918, da britiske bombefly fra hangarskibet H.M.S. Furious angreb basen.

Fokus er helt klart på den civile hjemmefront, hvor stemningsbilleder og det politiske spil med interneringen af dansksindede ledere, og Sønderjyllands stilling under- og umiddelbart efter krigen i de revolutionære dage, er de væsentligste punkter. Afsnit om sønderjyske soldatergrave, mindesmærker og Foreningen af Sønderjyske Krigsdeltagere runder bogen af.

At frontoplevelserne er sparsomme og ikke sættes ind i en helhed i forhold til krigens forløb er skuffende. At den sproglige indføring i emnet bestemt ikke er det mest sprudlende hjælper ikke på helhedsindtrykket – hvilket 14 sider irriterende, helsides lange ‘faktabokse’ om krigens felttog og slag heller ikke gør. Det burde have været skrevet som ét samlet afsnit.

Både ideen og intentionen er god, og forfatterne bør krediteres for at bringe lys over det relativt ubehandlede emne. Men helhedsindtrykket er desværre ret ‘museumsagtigt’, fra den tid hvor museumsudstillinger kun bestod af kedelige plancher; dvs. seriøst, men lidt støvet og småkedeligt. Det til trods for bogens mange kortskitser, malerier fra fronterne og soldaterlivet, samt fotografier og datidens officielle meddelelser via plakater.

Anmeldelse af Jens Geisler

Fakta om bogen

Titel: Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918

Forfattere: Inge Adriansen & Hans Schultz Hansen (red.):

Omfang: 373 sider

Forlag: Historisk Samfund for Sønderjylland

Pris: 298 kr. (198 kr. for medlemmer)