Sønderborg 13. april 1864 – Niels Jensen

Til Herr Niels Jensens Kone
i Sahrup afleveres hos Hr Bager Jensen I Holbæk
Feltpost No 1 15/4

Sønderborg 13/4 64

Kære Kone

Dit sidste Brev har jeg med Glæde modtaget tillige med Pakken med fødevarerne og jeg takker dig meget fordi du gjerne vil gjøre mig alt det gode du formaar, men Flæsket skulle du ikke have sendt med, for vi faaer Flæsk udleveret hver anden dag. Pølsen og Osten var mig derimod meget kjærkommen thi alting er meget dyrt thi Sønderborg er af Prøiserne skudt i Brand saa alle Beboerne ere flygtede. Jeg skal hilse dig fra min Sødster i Lellinge jeg fik Brev fra hendens Søn igaar med 2 rds.

Om Krigen vil jeg intet fortælle dig thi det maa smerte enhver Soldat at tænke paa den endsige at tale derom. Der bliver hver Dag kastet flere tusinde Granater ind i vor Skandser, hvorved mange af vore Soldater bliver ødelagt. For et par Dage siden blev Hans Hansen`s Jens i Tingtved skudt død af en Granat, men han var lykkelig han fik en let død. Jeg kan fortælle dig at jeg er endnu Oppasser for min Leutnant og naar det gaar for vidt med Kuglerne saa faaer jeg lov at gaae hjem. Jeg er ved Helsen og har det godt. Den foræring jeg lovede jer kan jeg ikke sende saasnart som jeg ønskede fordi at Sønderborg er Brændt, men om Gud sparer mig Liv og Lemmer skal den nok komme. Hils Anders Olsens og alle gode Venner fra mig og Anders og Niels Henriksen men først og sidst hilses du og min kjære lille Pige saa venlig fra mig

Din hengivne mand Niels Jensen

Undskyld Brevet er saa kort jeg har ikke Tid at skrive naar vi skal paa forpost Lev vel.