Skruefregatten JYLLAND, den 20. november 1860

Berl.Tid. Mandag den 19. November 1860:

”Orlogsværftet. Skruefregatten JYLLAND, der løber af Stabelen i Morgen Kl. 12,
er paa 400 Hestes Kraft og bestemt at armeres med 44 Stykker 30-pundige Kanoner.”

Berl.Tid. Tirsdag den 20 November 1860:

”Dampfregatten Fregatten JYLLAND løb af Stabelen idag Kl. 12¼. Prindserne og Prindsesserne af det kongelige Huus, en stor Del Indbudne, hvoriblandt Rigsdagens Medlemmer og en talrig Mængde Tilskuere overværede det smukke imponerende Skue.”

Fregatten Jylland. Maleri af J. Dahl 1883 (Orlogsmuseet)
Fregatten Jylland. Maleri af J. Dahl 1883 (Orlogsmuseet)
Illustreret Tidende, Nr. 61 af 2 December 1860. side 64

Af artiklen om skruefregatten JYLLANDs stabelafløbning fremgår bl.a. følgende:
Søsætningen fandt sted paa Nyholm den 20 nov 1860 kl. 1200. Der var offentlig adgang. De kongelige opholdt sig i et særligt telt. Ingen Særlig dåbshandling er omtalt i artiklen. Det nævnes derimod, at ingen salut blev afgivet, og at musikken ikke spillede. Af ordrer ved Stabelafløbningen er kun omtalt fabriksmesterens “Klar overalt”.

I tilslutning til artiklen vises en tegning af fregatten under afløbningen. På denne tegning ses kuplen af pavillonen rage op over skruefregatten. Pavillonen er tilsyneladende ikke blevet benyttet af de kongelige.