Peter Willemoes

Allerede som 18 årig kommandere Willemoes et flydende batteri under Slaget på Reden, hvor han var i kamp med Nelsons flagskib.

af Claus Christiansen

Peter Willemoes (1783-1808) blev født i Assens, hvor faderen var amtsforvalter. Som 4-årig blev han indskrevet som søkadet og som 12-årig, kom han på Akademiet.

Fra 1797 hvor kommandør H.C.Snedorff blev ny chef for akademiet, lykkedes det i langt højere grad end tidligere at påvirke de kommende officerer i retning af fædrelands kærlighed, æresfølelse og begejstring for deres kald som kommende officerer i den dansk-norske flåde, forhold gjorde et stort stærkt indtryk på Willemoes, der som officer forlod akademiet i august 1800.

Efter et kort togt ombord på linieskibet ”LOUISA AUGUSTA”, var Willemoes hjemme i det nye hjem i Odense frem til marts måned 1801, hvor uoverensstemmelserne mellem Danmark og England begyndte at manifestere sig.

Peter Willemoes
Peter Willemoes

Willemoes blev kaldt til København, hvor han på trods af sin unge alder blev udnævnt til chef for Flådebatteriet Nr. 1. Dette førte 24 kanoner og havde en besætning på omtrent 150 mand. Willemoes kamp under Slaget på Reden er vel beskrevet ikke mindst hvor han kæmper mod Nelsons admiralskib”ELEFANTEN.

Willemoes var kendetegnet ved raskhed, stort mod og strålende humør, som aldrig svigtede i forsøget på at holde modet oppe hos sin hårdt prøvede besætning. Til sidst ligefrem hagede han sig fast til ”ELEFANTEN, som på grund af dets størrelse ikke kunne ramme Flådebatteriet, da dette lå alt for lavt i vandet.

Efter at skibene omkring ham var blevet sønderskudt, lykkedes det Willemoes at føre batteriet ind til Trekroner.Under Nelsons samtale med kronprinsen dagen efter slaget, siges det, at Nelson udtalte sig meget rosende om Willemoes og ligefrem rådede kronprinsen til at udnævne ham til admiral. Til dette skulle kronprinsen angiveligt have svaret at: skulle jeg gøre alle mine tapre officerer til admiraler, beholdt jeg ingen løjtnanter og kaptajner.

Efter slaget deltog den nu meget populære ungersvend på togt til Middelhavet, men måtte snart vende hjem som følge af familiens svære økonomiske vilkår og sygdom. Willemoes søgte herefter til Sct. Peterborg for at gå i russisk krigstjeneste. Efter englændernes ran af den danske flåde vendte Willemoes hjem, hvor han straks blev sat i arbejde.

Han stationeredes på Langeland og fik til opgave om natten at færge soldater over, det af englænderne velbevogtede farvand, til Lolland. Det var under opholdet på Langeland i vinteren 1807-1808, at han som indkvarteret på gården Egeløkke mødte Grundtvig, som fungerede som huslærer samme sted.

Grundtvig og Willemoes sorg over fædrelandets nød knyttede dem til hinanden og udartede sig til et reelt venskab, der resulterede at Willemoes blev besunget af Grundtvig. I marts måned 1808 kom Willemoes ombord på PRINS CHRISTIAN FREDERIK”som chefens adjudant. Ombord på skibet kæmpede han med lyst og mod indtil en kanonkugle berøvede ham livet.

Læs mere:

Kampen ved Sjællands Odde, Artikel i Fra Holbæks Amt 1908, Historiske Årbøger udgivet af Historisk Samfund for Holbæk Amt. Lehmann Stage, København.