På togt med Niels Juel

Søhelten Niels Juels og Danmarks skæbner var tæt forbundet, og i denne fascinerende og engagerede bog af orlogskaptajn Kay Jungersen følger vi hans opstigen til heltestatus mens landet balancerer på afgrundens rand, lige fra stormen på København i 1659 til slaget i Køge bugt 1677.

For selvom det er en biografi er det i høj grad også en historie bog om danmarks historie i en tid hvor svenskerne truede med helt at opsluge Danmark. Netop det nationale spørgsmål og den nationale bevidsthed, og som er særligt vakt i den berejste Niels Juel, er i fokus og illustreres både ved den svenske fjende og indbyggerne i det tabte land øst for Øresund, fx. på Gotland, men også ved forholdet til de hollandske allierede, repræsenteret ved arrogante hollandske sømænd. Det kammer dog aldrig over, men flyder som en næsten romantisk understrøm igennem bogen.

Også Niels Juels person er hele tiden i fokus i den grad, at andre betydende personer, som den hollandske admiral Tromp, kong Christian V og Griffenfeldt m.fl. berøres kun perifert, og kun når deres handlinger berører Niels Juel. Måske trækker den gode Jungersen lige lovlig meget ud af kilderne mht. hans følelser og tanker, selvom det tilsyneladende baseres på hans korrespondence, men den personliggjorte fortællestil gør historien nærværende og levende, og i nogen grad minder om Tom Buk-Swientys stil i de fremragende historiske bøger ‘1864’ og ‘Dommedag Als’.

At dansk sømagt stod sig bedre mod svenskerne end landmagten gjorde, og at dette spillede en afgørende rolle for landets historie, står hurtigt klart og genopfriskes på bedste vis. For Jungersen holder sig ligeledes tæt til de søslag som Niels Juel deltog i – dvs. slagene ved Bornholm, Gotland og Øland I 1676, Møn og Køge bugt 1677, Rygen 1678 og Kalmar 1679 – og som i så høj grad definerede hans livsbane. Slagene er overskueligt redegjort for, omend mange nok vil have behov for at bør slå de anvendte begreber angående flådernes manøvrer op, hvis man vil følge rigtigt med.

Også miljøet omkring flåden, på fx. Holmen, og Nyboder, hvor de mundrappe og åbenbart ret stridbare koner holdt til, indvies læseren til i en munter tone. Kay Jungersens interesse for flåden og søen har en naturlig baggrund i en karriere som orlogskaptajn og underviser i søkrigshistorie på Søofficersskolen, og han han har desuden bl.a. skrevet ‘På togt med eskadren’ og ‘På kaperjagt mod stormogulen’.

Anmeldelse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: På togt med Niels Juel

Forfatter: Kay Jungersens

Forlag: Hirschsprungs Forlag, Kbh 1948

På togt med Niels Juel
På togt med Niels Juel