Overtagelsen af tidligere tyske motortorpedobåde, juli 1947

Som led i genopbygningen af den danske flåde efter befrielsen i 1945 indkøbte søværnet i 1947-48 fjorten tidligere tyske motortorpedobåde af de amerikanske besættelsesstyrker i Tyskland. Disse “Schnellboote” (af briterne kaldet E-boats) lå i Bremerhafen og skulle sammen med en mængde reservedele til bådene transporteres hjem til Holmen.

af Jørgen Strange Lorenzen, pens. orlogskaptajn & Søren Nørby, cand. mag

Som led i genopbygningen af den danske flåde efter befrielsen i 1945 indkøbte søværnet i 1947-48 fjorten tidligere tyske motortorpedobåde af de amerikanske besættelsesstyrker i Tyskland. Disse “Schnellboote” (af briterne kaldet E-boats) lå i Bremerhafen og skulle sammen med en mængde reservedele til bådene transporteres hjem til Holmen. Mineskibene Lougen & Laaland blev udvalgt til at sejle ned og hente fire af motortorpedobådene hjem.

kiel1

Daværende underkvartermester Jørgen Strange Lorenzen har overdraget Orlogsmuseet en beretning om hans deltagelse i dette togt. Den bringes her i en lettere bearbejdet udgave.

Mineskibene blev udrustet i Korsør og gik derfra gennem Kielerkanalen til Bremerhafen. Undervejs måtte skibene lægge bi for natten ud for Weser-flodens munding. Der var på dette tidspunkt stadig mange miner i farvandene omkring Tyskland, og det var derfor meget vigtigt at Lougen og Laaland blev i den minestrøgne rute. Ombord på Lougen havde Jørgen Strange Lorenzen vagten om natten, og han var meget i tvivl om, hvorvidt ankerkæden ville holde. Han varskoede derfor vagtchefen, Søløjtnant Krarup, der inspicerede ankerkæden og meddelte at den nok skulle holde, samt at skibet ikke drev.

Da dagen gryede opdagede man dog at Lougen i løbet af natten faktisk var drevet tværs over den minestrøgne rute! Lougens chef, E. V. Jørgensen blev meget vred og både Lorenzen og Krarup måtte forklare sig. Der er ingen tvivl om at Lougen faktisk havde været i en meget farlig situation, der let kunne være gået galt.

Kaptajnløjtnant E. V. Jørgensen på Lougens bro.(Jørgen S. Lorenzen)
Kaptajnløjtnant E. V. Jørgensen på Lougens bro.(Jørgen S. Lorenzen)

Ankomsten til Bremerhafen Bremerhaven var i 1947 stadig en totalt udbombet by, og synet af den gjorde stor indtryk på de danske skibes besætninger.

Foto fra havnen i Nordenham. Agter for Lougen er et Victory-skib skib ved at laste giftgas. Skibet var blevet beskadiget ved en minesprængning, og blev nu sænket i Skagerrak. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
Foto fra havnen i Nordenham. Agter for Lougen er et Victory-skib skib ved at laste giftgas. Skibet var blevet beskadiget ved en minesprængning, og blev nu sænket i Skagerrak. (foto: Jørgen S. Lorenzen)

Først skulle de to danske skibe til Nordenham og her laste reservedele til motortorpedobådene. Her kom Lougen & Laaland til at ligge lige agten for en række handelsfartøjer, der var i gang med at laste giftgas. Under Anden Verdenskrig havde Tyskland produceret en mængde giftgas, som heldigvis ikke havde fundet anvendelse på slagmarkerne. Efter landets overgivelse var det nu de allieredes opgave at bortskaffe gassen, og det foregik ved at skibene efter endt lastning i konvoj afgik til Skagerak, hvor de blev sænket på dybt vand. Der ligger de den dag i dag.

Efter endt lastning i Nordenham gik turen tilbage til Bremerhafen. Her tog de to danske mineskibe hver to motortorpedobåde på slæb. Til at holde øje med bugseringen blev der stationeret en dansker på hvert fartøj.

På S-bådenes broer var der en række små kors med navne og datoer for de tyskere, der under krigen var faldet ombord. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
På S-bådenes broer var der en række små kors med navne og datoer for de tyskere, der under krigen var faldet ombord. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
S-bådene slæbes ud af Bremerhaven. Bådene lå dog ikke så tæt på hinanden i åben sø. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
S-bådene slæbes ud af Bremerhaven. Bådene lå dog ikke så tæt på hinanden i åben sø. (foto: Jørgen S. Lorenzen)

Turen fra Bremerhaven var i det store og hele udramatisk. Kun en enkelt gang tabte Lougen et af fartøjerne, og der måtte skydes en redningsline over til det drivende fartøj.

Kvartermester Veslov skyder en line over til det drivende fartøj. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
Kvartermester Veslov skyder en line over til det drivende fartøj. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
To S-både er her trukket helt op agter for Lougen, inden skibet går ind i Flådens Leje. (foto: Jørgen S. Lorenzen)
To S-både er her trukket helt op agter for Lougen, inden skibet går ind i Flådens Leje. (foto: Jørgen S. Lorenzen)

Alle skibene nåede dog velbeholdent frem til Holmen i København. Søværnet hentede efterfølgende de resterende motortorpedobåde, hvoraf de sidste fire ankom til Holmen den 20. juni 1948. Bådene, der var søsat i perioden 1941-1944, kom til at tjene den danske flåde i mange år, og den sidste udgik først i 1965. Det danske søværn betalte amerikanerne i alt 212.500 kr. for de første ti både, men de skulle alle efterfølgende igennem en længere istandsættelse og modernisering, der kom til at koste ca. 1 mio. kr. pr. styk.

Dyrt, men bygning af nye enheder ville ifølge R. Steen Steensen havde kostet mere end det dobbelte. (1) Som følge af moderniseringen kom den første af motortorpedobådene først i tjeneste i 1949. Den sidste indgik i 1954. (2) Klassen fik navnet Glenten- Lorenzen) klassen, og den blev i 50’erne brugt som forbillede for de på Orlogsværftet og Frederikssund Skibsværft byggede motortorpedobåde af Flyvefisken-klassen.

S 122 på Holmen. Denne båd blev brugt som reservedelslager og indgik aldrig i flådens tal. (Jørgen S. Lorenzen)
S 122 på Holmen. Denne båd blev brugt som reservedelslager og indgik aldrig i flådens tal. (Jørgen S. Lorenzen)

Noter:

(1) Steensen, R. Steen: Flaadens Skibe 1950, København 1950. S. 35ff.
(2) Olsen Gunnar & Storgaard, Svenn: Flådens skibe og fartøjer 1945-1995. København 1998. S. 53ff.