Operation Safari – Det tyske forsøg på at afvæbne det danske forsvar

Den 29. august 1943 stormede tyskerne flådestationen på Holmen, og forsøgte at overtage den Danske Flåde. Men på skibene var man forberedt på et angreb, og i løbet af 45 minutter lå næsten hele Flåden på bunden af havnen – sænket af dens egen besætning.

af Søren Nørby, cand. mag.

29. august 1943 forsøgte de tyske tropper, der okkuperede Danmark, at tage kontrol med det danske forsvar. Både den danske hær og flåde fungerede stadig i en slags skyggetilværelse trods den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940. Den danske flåde stod bl.a. for minestrygning mellem de danske øer (øst-vest), mens tyske enheder stod for nord-sydgående minestrygning.

I februar 1941 “bad” tyskerne om at få udleveret tolv danske torpedobåde. Den danske regering gav efter for tyskernes krav, men det endte med at tyskerne kun tog de seks forholdsvis nye torpedobåde af Glenten-klassen. Disse blev i april 1941 overgivet til tyskerne – dog ubevæbnede.

Som betaling for disse fartøjer gik tyskerne med til at forsyne Orlogsværftet på Holmen med materiale til bygning af seks nye torpedobåde. Dele af de lovede materialer ankom, men da det danske Søværn frygtede at tyskerne ville tage disse både når de var færdigbyggede, skred konstruktionen kun langsomt frem, og gik helt i stå efter 29. august 1943.

De danske søofficerer vidste, der var en risiko for at tyskerne ville forsøge at tage kontrollen med de danske flådeenheder, og havde derfor besluttet at skulle dette ske, skulle flådens enheder søge neutralt svensk territorium, eller, hvis dette viste sig umuligt, sænke skibene så de ikke faldt i tyske hænder.

Klokken 0400 om morgenen den 29. august 1943 angreb tyske enheder alle større danske militærinstallationer. Da tyskerne havde anbragt kanoner langs bl.a. Langelinie viste det sig umuligt for de danske skibe at undslippe. Ordren til sænkning blev derfor sendt til alle enheder.

Som følge af dårlig tysk planlægning og til held for danskerne lykkedes det at sænke hovedparten af fartøjerne på Holmen, mens få af de enheder, der befandt sig til søs nåede svensk territorium.

Af flådens 52 fartøjer, befandt to sig på Grønland mens 32 blev sænket af egen besætning. 4 nåede svensk territorium og 14 blev erobret uskadte af tyskerne. Tyskerne hævede efterfølgende hovedparten af de sænkede enheder, og femten af disse kom i en eller anden form for aktiv tjeneste i den tyske flåde.

Resterne af en stor del af den danske flåde
Resterne af en stor del af den danske flåde

Oversigt over de danske flådeenheders skæbne 29. august 1943
(Skibe ikke i aktiv tjeneste er markeret med *)

To Kystforsvarsskibe:

NIELS IUEL – Søgte fra Isefjord at nå svensk territorium, men blev sat på grund og sænket af egen besætning efter alvorlige skader fra tyske flyangreb.
PEDER SKRAM *) – Sænket på Holmen.

Ti torpedobåde/bevogtningsfartøjer:

HVALROSSEN, MAKRELEN, SÆLEN, og NORDKAPEREN – Alle sænket på Holmen.
HAJEN – Erobret i Korsør havn.
HAVKATTEN (på patrulje i Øresund) – Nåede svensk territorium.
HAVØRNEN – Sat på grund og sprængt ved “Stammenakke” af egen besætning.
NARHVALEN (Under hovedeftersyn på Holmen) *) – Taget af tyskerne.
NAJADEN og NYMFEN *) – Under bygning på Holmen. Taget af tyskerne, men ikke færdigbyggede.

To Mineskibe:

LINDORMEN, LOSSEN *) – Sænket på Holmen.

Lindormen
Lindormen

Fem Minefartøjer:

LOUGEN, LAALAND, SIXTUS *) og KVINTUS *) – Alle sænket på Holmen.
Dampbaad A – Sænket i Lunkebugten ved Taasinge.

Laaland
Laaland

Tolv Ubåde:

ROTA, BELLONA *), FLORA *), DAPHNE, DRYADEN *), HAVMANDEN, HAVFRUEN *), HAVKALEN, og HAVHESTEN – Alle sænket på Holmen.

RAN *), TRITON *) og GALATHEA *) – Taget af tyskerne på Holmen, men blev ikke bragt i aktiv tjeneste.

Havfruen
Havfruen
Havkalen
Havkalen

To flydende værksteder:

HENRIK GERNER – Brændt og sænket på Holmen.

GRØNSUND *) – Taget af tyskerne på Holmen.

Henrik Gerner
Henrik Gerner

Fem inspektionsskibe:

INGOLF – Erobret af tyskerne i Store Bælt.
HVIDBJØRNEN – Sænket i Store Bælt.
BESKYTTEREN *) og ISLANDS FALK *) – Taget af tyskerne på Holmen.
MAAGEN – I tjeneste ved Grønland.

Sytten minestrygere:

SØHUNDEN *),SØULVEN, SØBJØRNEN, MS 10, MS 8 og MS 4. – Sænket på Holmen.
MS 1(Sorte Sara), MS 7 og MS 9 – Nåede svensk territorium.
MS 3 – Erobret af tyskerne i Køge bugt.
MS 5 og MS 6 – Erobret af tyskerne i Nyborg.
SØLØVEN, SØRIDDEREN og SPRINGEREN – Erobret af tyskerne i Korsør havn.
SØHESTEN og MS 2 – Erobret af tyskerne i Kalundborg havn.

Søhunden
Søhunden
Søbjørnen
Søbjørnen

Tre opmålingsskibe:

HEJMDAL *) – Delvist ødelagt på Holmen.
FREJA *) – Taget af tyskerne på Holmen.
TERNEN – I tjeneste på Grønland.

Andre enheder:

DANNEBROG (Kongeskib) – Tilhørte Kongen – blev ikke rørt af tyskerne.
HEKLA og FYEN (Kaserneskibe) – Taget af tyskerne på Holmen.
SLEIPNER (Torpedotransportfartøj) – Erobret af tyskerne.
SKAGERAK *) – Taget af tyskerne på Holmen.

Af flådens 58 kuttere nåede 9 svensk territorium, mens resten blev taget af tyskerne.

Noter:

(1) De senere kystjagerere Huitfeldt og Willemoes.

Læs mere:
Flådens oprør, Per Wessel Tolvig (red.)
Flaadens skibe den 29. august 1943, og deres senere skæbne, R. Steen Steensen. (Artikel i Tidsskrift for Søvæsenet 1953).
Flådens skibe 1950, R. Steen Steensen.
“Beretning til Folketinget afgivet af den af Folketinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i henhold til Grundlovens § 45.” Bind IV, “Krigsministeriet og Marineministeriet under Besættelsen”. København, 1949. Bilag 20, s. 270-273.