Linieskibet CHRISTIAN DEN OTTENDE den 22. Mai 1840

Berl. Tid. Løverdagen den 23. Mai 1840:

“Efterat Deres Majestæter igaar Middag Kl. 3 havde været tilstede, da Linieskibet (CHRISTIAN DEN OTTENDE) løb af Stabelen begav Allerhøjstsamme Sig til Christiansborg Slot, hvor der var Middagstaffel for den Kongl. Familie. “. (1)

Linieskibet CHRISTIAN DEN OTTENDE den 22. Mai 1840
Linieskibet CHRISTIAN DEN OTTENDE den 22. Mai 1840

 

Noter:

(1) Orlogsprovst B. Münter holdt en tale ved søsætning. Den er gengivet i værket; “Tale holden paa Nyholm forinden Orlogsskibet CHRISTIAN DEN OTTENDE løb af Stabelen den 22 Mai 1840 – Deres Majestater Kongens og Dronningens høie Sølvbryllupsfest” af Dr. B. Münter, Kiøbenhavn 1840. Findes på Marinens Bibliotek.