Landkrigen 1807

1807 er året, hvor København bliver belejret af englænderne, som bombarderer byen og raner flåden. Det sker imidlertid ikke uden dansk modstand, og i denne bog fortæller Kjeld Hillingsø om de danske hærstyrkers og kanonbådes ulige kamp i København og på Sjælland.

Et trist kapitel i Danmarks militærhistorie, idet hovedparten af den professionelle hær stod på Den Jyske Halvø for at forhindre angreb over landegrænsen, så kampen på Sjælland mod de krigsvante britiske tropper måtte føres med en talmæssigt underlegen styrke, der for størstedelens vedkommende var meget dårligt uddannet.

Men kunne det være gået anderledes?
Hillingsø tager de ansvarlige og deres beslutninger under behandling og giver sin militærfaglige vurdering af, om det behøvede at gå så skidt.

Anmeldelse

Kendskabet til begivenhederne i 1807 fokuserer mest på bombardementet af København og det politiske spil som gik forud. Hvad angår de militære handlinger på land kendes kun til “træskoslaget”, hvor man kun hæfter sig ved at, de danske styrker smed træskoene og tog benene på nakken, deraf slagets navn. Denne bog behandler mere indgående de militære hændelser på Sjælland i 1807 og udfylder derfor det videnshul som findes angående dette.

Forfatteren, generalløjtnant K. G. H. Hillingsø, gennemgår grundigt og systematisk optakten, de første sammenstød, indeslutningen af København, slaget ved Køge og bombardementet af hovedstaden. Til afslutning giver han en vurdering af, om man fra dansk side kunne have handlet anderledes.

Hillingsø har et solidt kendskab til det militære, hvilket klart fremgår af hans beskrivelser af de danske styrker, det være sig de som er uden for København eller inde i fæstningsbyen. De militære enheders beskaffenhed både med hensyn til ledelse, taktik og bevæbning samt kampvilje behandles nøje, og det berømte “træskoslag” ved Køge gennemgås på samme detaljerede vis.

Formidlingen af det fagmilitære stof udføres på et nøgternt, sprødt sprog og ikke uden en vis charme, og har man set/hørt generalen på TV kan man næsten høre hans tørre stemme for sig. Der indgår mange detaljer i fortællingen som man dog på intet tidspunkt drukner i, og det er hele tiden klart for læseren i hvilken overordnet sammen-hæng disse indgår. En meget veldisponeret og klar fortælling.

Man kan dog indvende, at selve det militære emne er for snævert for den almindelige læser. Redegørelsen for den engelske militære operation mod Danmark kunne have været kombineret med en tilsvarende behandling af den politiske kontekst. Der mangler også illustrationer til de detaljerede redegørelser for de militære styrkers positioner, ikke mindst under ”træskoslaget”.

Men som den er disponeret er bogen er kyndig og velformuleret indføring i de hidtil oversete landmilitære operationer i forbindelse med bombardementet af København i 1807, og er dét hvad man søger bør man bestemt læse Hillingsø’s bog om emnet.

af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Landkrigen 1807

Forfatter: Kjeld Hillingsø

ISBN.: 9788702060041

Omfang: 224 sider

Forlag: Gyldendal

Pris: 229,- kr

Landkrigen 1807
Landkrigen 1807