Krydseren HEKLA den 28. november 1890

Berl. Tid. Løverdag Morgen den 29 November 1890:

“Krydseren HEKLAs Afløbning fandt Sted igaar Eftermiddags Kl. 2 i en stærk Sneestorm, der særlig paa det for Vinden stærkt udsatte Orlogsværft var heelt forrygende. Afløbningen overværedes af Hs. Excell. Marineministeren og en talrig Deel af Flaadens Officerscorps.

Ved Beddingen, paa den Styrbords Side af Krydseren, paraderede Skibbygnings- og Maskinskolens Elever. Præcis Kl. 2 heistes Flaget paa HEKLA, og afløbningen tog sin Begyndelse. Støtterne blev slaaede fra, der blev trukket en halv Snees Omgange i Spillet og efter nogle Slag paa Ramslagene, gled Skibet langsomt af Beddingen, medens Musikken spillede og Hurraraab rungede fra Forsamlingen. Et Øieblik efter dukkede det nye Krigsskib i Vandet, medens Søen skummede op over dets Boug. Skibet fortøiedes ved Strømpælene i Flaadens Leie og de forsamlede Tilskuere skiltes derpaa.”

Berl.Tid. Løverdag Aften den 29 November 1890

“Krydseren HEKLAS afløbning fandt, som meddelt, Sted fra Orlogsværftet igaar. Værftschefen, Contreadmiral Braag og de til Værftet hørende Officerer og Embedsmand vare tilstede, hvorimod det beroer pas en Misforstaaelse, naar vi i vort Morgennummer have meddelt, at Hs. Excell. Marineministeren var nærvarende.”

Farvelagt postkort med motiv visende krydseren Hekla. (Orlogsmuseet)
Farvelagt postkort med motiv visende krydseren Hekla. (Orlogsmuseet)