Krydseren GEJSER, den 5. juli 1892

Berl.Tid. Mandag Morgen den 4 Juli 1892:

“Søværnet: Hans Majestæt Kongen har allerhøist resolveret som følger: Under 1ste d. M. Krydseren GEISER sættes i Vandet i Allerhøistsammes Nærværelse Tirsdagen den 5te d.M. Kl. 11 Formiddag.”

Berl.Tid. Tirsdag Aften den 5 Juli 1892

“Krydseren GEISER er i Formiddags løbet af Stabelen i Overværelse af Kongefamilien med deres høie Gjæster. Blandt de Tilstedeværende bemærkedes Hs. Excell. Marineministeren, Corps diplomatique, flere høiere Land- og Søofficerer med Damer m.fl. Yderst paa den søndre Side af Afløbningsstedet var reist et Telt for de høie kongelige og keiserlige Herskaber, nærmere GEISER ligeledes paa søndre Side var Gardens Musikcorps placeret.

Præcis Kl.11 ankom, under Salut fra “Sixtus” i en Chalup fra Toldboden, Hans Majestæt Kongen, der bar Admiralsuniform, Ds. kgl. H. Kronprindsen og Prinds Valdemar, samt Ds. H. Prindserne Wilhelm og Hans, kort efter ankom Hds. Maj. Dronningen, Ds. Maj. Kejseren, der bar Garderuniform og Kejserinden. Ds. Keisl. H. Storfyrstinde Kenia og Storfyrst Michael, Ds. kgl. H. Kronprindsessen og Prindsesse Louise. Ved Landstigningen modtoges de høie Herskaber af Værftschefen, Commandeur Bruun.

Fra Landgangsbroen begav disse sig op til Teltet, paa hvilket det danske Kongeflag og russiske Keiserflag vaiede. Efter venlig at have hilst paa de tilstedeværende Notabiliteter, gik de høie Herskaber hen for at besee GEISER, forrest Ds. Maj. Dronningen og Kejserinden, derpaa Ds. Maj. Kongen og Keiseren. Da dette var forbi, begav de sig tilbage til Teltet.

Efter en Tale af Holmens Provst, Dr. Skat Rørdam, blev der givet Ordre til at sætte Spillene igang og faa Minutter efter, Kl. 11.40 gled GEISER med Dannebrog paa For- og Agterstavnen majestætisk ned i Vandet under Kongesalut og Hurraraab, og medens Gardens Musikcorps intonerede “Vift stolt paa Codans Bølge”. Kl. 11 3/4 forlod alle de høie Herskaber Orlogsværftet og gik ombord i “Polarstjernen'”, hvor Dejeuneren indtoges.

Det smukke Veir havde lokket mange Tilskuere ud paa Orlogsværftet for at see Afløbningen, saavel Damer som Herrer; især var HEIMDAL, der for Tiden staaer paa Bedding, tæt besat med Tilskuere. Alle paa Reden liggende Skibe vare smukt pyntede med Flag.”

(Derefter følger en beskrivelse af krydseren.)

De tre krydsere, Hekla, Gejser og Heimdal var stort set identiske. Her ses Gejser opankret lige uden for Flådens leje. (Orlogsmueet)
De tre krydsere, Hekla, Gejser og Heimdal var stort set identiske. Her ses Gejser opankret lige uden for Flådens leje. (Orlogsmueet)