Kampen på havet

Danske søfolk var de første til at lide store tab af liv, måtte tåle ophold i franske og japanske fangelejre, ydede en verdensomspændende indsats, og blev hurtigt glemt efter krigen. Kampen På Havet af Christian Tortzen gør effektivt opmærksom på, at danske søfolk bar en overset stor krigsbyrde under 2. Verdenskrig.

Tortzen beretter om de danske civile søfolk der sejlede for de allierede magter under 2. Verdenskrig, krigssejlerne, ved primært at dykke ned i en lang række enkelte skibes historier. Det giver et fascinerende indblik i danske søfolks skæbner verden over – lige fra 1. styrmand Lang’s dramatiske oplevelser ved Suda-bugten ud for Kreta i 1941, færøske søfolks ophold i franske fangelejre i Nordafrika, andre søfolks brutale ophold i japanske lejre på Java eller i Shanghai, Mærsk Esso’s kamp i Caribien med en tysk ubåd – eller Nordvahlen’s dramatiske kamp med en japansk ubåd i Stillehavet.

Tortzen gør en lille dyd ud af, at fremhæve, at sømændene var de første i frontlinjen i kampen mod tyskerne: De led store tab i ‘den glemte krig’ 39-40, hvor mange skibe og søfolks liv gik tabt længe før Danmark blev invaderet den 9. april 1940. Og de var de første til at sige ‘nej’ til tyskerne ved at modsætte sig tyske ønsker om bevæbning af handelsskibene i de hjemlige farvande allerede i 1941. Som bekendt modsatte den danske regering sig først de tyske krav den 29. august 1943, hvor også orlogsflåden blev sænket. Også længe før modstandskampen var danske søfolk altså i ilden, ikke mindst i forbindelse med den ugloriøse, men farlige, transporttjeneste langs kysten i den engelske kanal 40-42.

Langt de fleste søfolk støttede de allierede, og enkelte mytterier opstod da de fik ordre om at vende hjem eller til at gå i neutral, evt. protysk, havn. Det var særligt tilfældet i Mellemøsten grundet en udpræget modvilje mod den britiske koloniale tilstedeværelse i regionen. Et interessant indblik i mellemøstsituationen i 40’erne. Her støder man iøvrigt på den berømmede danske kommandosoldat Anders Lassen, der netop var opsat på at gå til britisk havn (læs evt. mere om ham i Thomas Harders biografi, anmeldt her på sitet).

Enkelthistorierne betyder ikke, at overblikket gemmes. Ca. 60 handelsskibe blev overtaget af USA, 15 sejlede i Middelhavet til støtte til det britiske felttog i Nordafrika, og en snes kystdampere samt en halv snes oceangående skibe deltog ved invasionen af Normandiet i 1944. Organiseringen af sømændene i England, den vanskelige hjemkomst hvor de godt kunne føle sig sjoflet lidt af hjemmedanskerne, som havde accepteret den tyske besættelse i de første 3-4 år, og mindet om de danske krigsejlere behandles også.

Det brede felt af geografiske områder, emner og enkelthistorier betyder, at der ikke bores dybt. Til gengæld gives et fint, overordnet billede af de danske krigssejleres tjeneste, vilkår og oplevelser. Det liver den faglige tone op, at Tortzen hyppigt inddrager søfolkenes dagbøger med personlige historier og indtryk, og små anekdoter, som at Nordvhalens besætning efter sænkningen sejlede i redningsbåd i de samme farvande, som kaptajn Bligh fra det mytteriramte skib Bounty måtte redde livet i omtrent 150 år tidligere. De flittigt brugte digte fra den norske digter Nordahl Grieg’s hånd giver blot yderligere stemning og indtryk.

Christian Tortzen er historiker med speciale i den danske handelsflåde under 2. Verdenskrig. Udover en række artikler har han bl.a. udgivet Krigssejlerne og Søfolk og skibe 1939-45.

 Anmeldelse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Kampen på havet

Forfatter: Christian Tortzen

Omfang: 377 sider

Forlag: Informations Forlag 2011

Pris: 349 kr på Informations Forlag

Kampen på havet af Christian Tortzen
Kampen på havet af Christian Tortzen