Kresten Bach Christensen – Danske flåde ca. 1892. Danish Navy ca. 1892

Kresten Christensen (nr. 2 fra venstre) Kresten Christensen (second from left)
Kresten Christensen (nr. 2 fra venstre)
Kresten Christensen (second from left)

Kresten Bach Christensen blev kendt som Kresten Bak i USA, pga. de mange med navnet Christensen der boede i området. Alle familierne brugte mandens mellemnavn som efternavn eller fornavn. Han blev født d. 10. november 1871 på Fasmalie, familiens gård, i Fjerritslev, og kom til USA i foråret 1912.

Hans familie fulgte efter i november 1912, og de slog sig ned Elk Horn, Iowa. Han tjente i flåden på skibene DANNEBROGE og SJÆLLAND fra 8. august 1892 til 2. juni 1893. Han står opført som fisker i sit civile liv, og han arbejdede også som murer og derefter som landmand. Han blev gift med Lena Pedersen d. 27. juli 1894, og de blev forældre til 14 børn, hvoraf 11 overlevede.

Se også artiklen om skibene som Kresten Bach Christensen gjorde tjeneste på: Serving the King, On the Danish Royal Yacht DANNEBROG “I”

Kresten Bach Christensen (known as Kresten Bak in the U.S. due to the very many Christensens living in their neighborhood. All the families adopted the husband’s middle name as a last or surname) was born 10 November 1871 on Fasmalie, the family farm, Fjerritslev, Denmark and came to the U.S. in the spring of 1912.

His family followed in November, 1912 and they settled near Elk Horn, Iowa. He served in the Navy on the DANNEBROGE and SJÆLLAND from 8 August 1892 to 2 June 1893. He is listed as a fisherman while a civilian and he also worked as a mason and then a farmer. He and Lena Pedersen were married 27 July 1894 and were the parents of 14 children, 11 surviving.

See also the article about the ships which Kresten Bach Christensen served on:Serving the King, On the Danish Royal Yacht DANNEBROG “I”

Photo and text by Esther Connell