Holmen katastrofen

Fra de tidligste fotografier i 1850’erne og frem til flådens sænkning i august 1943 fortælles her historien om en af de vigtigste perioder i den danske flådes historie. Om en rivende teknologisk
udvikling, fra de træbyggede sejlskibe gennem dampskibenes tidsalder til de moderne skrueskibe.

Om livet om bord på flådens skibe, i krig og fredstid, fra matroser til officerer. Om arbejderne
på Holmen og i Nyboder. Om de kongeliges tætte tilknytning til flåden. Om overgangen fra kolonimagt til lilleputnation. Om våben og taktikker og, ikke mindst, om en flåde og en nation i krig.

Bogen indeholder mere end 150 fotografier, hvoraf mange her publiceres for første gang i bogform. Motiverne er humoristiske, dramatiske samt i enkelte tilfælde tragiske. De er øjebliksbilleder fra en næsten 100-årig periode i en stolt dansk flådes historie.

Anmeldelse

Bogen er i første omgang en flådehistorisk gennemgang med fokus på mine-våbnets anvendelse i danske farvande og dets tekniske udvikling i tiden 1864-1951. Denne gennemgang, som konkluderer at minen var et centralt våben for den danske flåde, kombineres med indføring i omlægninger og besparelser på flådens vegne i specielt mellemkrigstiden.

Disse havde stor betydning for Holmen-katastrofen i 1951, for fra 1948, hvor kommunisterne i Tjekkoslovakiet havde kuppet sig til magten, kunne politikerne ikke længere holde Danmark uden for den kolde krigs inddeling af Europa i Øst og Vest.

Nato-medlemskab blevet indgået i 1949 og fra da af strømmede miner fra USA ind på Holmen som et led i våbenhjælpen, men uden at konse-kvenserne af de foregående mange års besparelser blev afhjulpet. Beredskabet led under dette, og der var fx reelt ikke et fungerende brandkorps og ej heller klare kommunikationslinier mellem de forskellige dele af flåden på Holmen.

En brandvagt på Holmen som ikke vidste, at der var miner på brandstedet, en måske sovende vagtpost tæt ved branden, og en ældre og upålidelig mine opstillet tæt ved en kakkelovn, var mulige medvirkende årsager til at 4,7 tons trotyl eksploderede. Disse oplysninger, sammen med et væld af andre informationer fra bl.a. vidneudsagn, om tekniske detaljer, rutiner, rummenes indretning, om en enkelt brandbils livsforløb, og selve hændelsesforløbet giver en endog meget detaljeret beskrivelse af begivenhederne på ulykkesnatten og vidner om, at kildematerialet er studeret nøje.

Godt håndværk – men samtidigt kan man anke, at det måske bliver lige vel detaljeret. Den minutiøse redegørelse af selve ulykken i ’51, samt den efterfølgende grundige behandling af efterspillet, kunne meget vel have været nedtonet til fordel for større fokus på den politiske situation fra 1948-51, for derved at demonstrere hvor vigtig en rolle Danmark havde i Nato-alliancen, og hvilken betydning den danske flåde, herunder søminevæsenet, havde for både nationens og alliancens sikkerhed. Det viIle have perspektiveret hændelsen bedre, og lettet bogen, men som bogen er disponeret er der et lige vel stort spring fra den relativt korte behandling af den overordnede politiske situation omkring ’48 til den tætte gennemgang af ulykken i ’51.

Det ændrer dog ikke ved, at ”Holmenkatastrofen” er resultatet af et omhyggeligt stykke research-arbejde, hvor sans for detaljen kombineres med blik for den overordnede politiske udvikling. Et udmærket eksempel på, hvorledes en lille hændelse kan aflokkes en afspejling af sin tid.

Anmeldelse af Jens Geisler

Titel: Holmenkatastrofen

Forfattere: Sune Wadskjær

Illustrationer: Over 75 fotografier

ISBN.: 978-87-992405-0-0

Omfang: 96 sider

Forlag: Wadskjær

Pris: 129,- kr

Holmen katastrofen
Holmen katastrofen