Hans Peter Holms malerier

Disse malerier og tegninger er venligst stillet til rådighed af Elisabeth Grossman. De er lavet af hendes oldefar, Hans Peter Holm, chef for søtransportvæsenet og søn af Peter Christian Holm der var kaptajn på Fregatten Jylland under Slaget ved Helgoland i 1864.