Gustaf Munch-Petersen og den spanske borgerkrig

En tandløs beretning om en politisk fantasts historie i en dramatisk tid.

Ole Sohns bog om digteren Gustaf Munch-Petersens, som i 1937 forlod sin gravide kone Lisbet og deres lille datter for at deltage i den spanske borgerkrig, baserer sig på hans breve og behandler også den politiske og militære situation.

GMP’s borgerlige baggrund og den unge søgende mands tilknytning til det kunstneriske miljø behandles grundigt, og dækker også hans kontakt med flygtede kommunister og kunstnere efter Hitlers magtovertagelse i 1933. Han radikaliseredes, og i manifestet til det surrealistiske tidskift ‘linien’ fastslog han fx., at kun kunstnere som var revolutionære var rigtige kunstnere – resten var forræddere og spioner, lumske og farlige.

Fra disse tanker til hans deltagelse i den spanske borgerkrig gik en lige linje, for GMP’s forestillingsverden prægedes i stigende grad af kampen mellem “det gode” og “det onde”. Særligt bekymredes han over de totalitære kræfter i Tyskland og Italien (men var tilsyneladende upåvirket af Stalins monstrøse hærgen i Sovjet). Han kom i kamp i det nordlige Spanien, hvor han faldt nær Gandesa i starten af april 1938, blot 26 år gammel.

Sammen med en historisk redegørelse af det spanske samfunds brydninger – med kirken, militæret og bønderne som centrale aktører – berøres også det stormfyldte demokratis første år, men ikke uden politisk slagside. Problematisk er også O. S. redegørelse for den militære situation, hvor han bl.a. hævder at de tyske transportfly fra Kondorlegionen samt de italienske tropper i Spanien var afgørende for oprørets succes. Den ansete historiker Antony Beevor konstaterer i sin nyligt genudgivne og redigerede behandling af borgerkrigen, at den republikanske sides egne militære og politiske svagheder var de primære årsager.

Mht. til kildeseriøsitet overtrumfer historikeren klart politikeren med den kommunistiske fortid, og kombineret med bogens politiske tendensiøsitet betyder det, at det mest interessante element er GMP’s utopiske forestillingsverden. Hans både naive og grandiøse idé om at “redde verden” gengives desværre også uden megen reflektion eller kritisk stillingtagen.

Anmeldelse af Jens Geisler

Fakta om bogen

Titel: Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig

Forfatter: Ole Sohn

Forlag: Sohn

Pris: 149,-

Gustaf Munch-Petersen og den spanske borgerkrig
Gustaf Munch-Petersen og den spanske borgerkrig