General du Plat

Billedet, der pryder bogens forside – August Andreas Jerndorffs flotte oliemaleri fra 1885 af Peter Henrik Claude (Glode) du Plat – signalerer, at man står overfor et indgående portræt af en stovt dansk officer. Men i langt højere grad er det en vidtfavnende historisk og militær beretning båret af entusiasme om et Europa i krig, hvilket førte en familie til Danmark via deres militære karrierer, suppleret af et væld interessante oplysninger og spændende beretninger, om alt muligt andet end General du Plat.

Naturligvis står det klart, at et portræt af en general må handle en del om krig og hærvæsen, og at omgivelserne og tiden også bør inddrages. Men der går en rum tid før man kommer frem til afsnit, der handler om manden selv. Inden da føres man igennem en længere historisk redegørelse om Danmark i Europa fra 1764 til 1864, efterfulgt af en behandling af militæret, herunder hvordan man opgraderede fodfolkets og artilleriets våben fra at være glatløbede til at være riflede, noget om officererne, flåden og sanitetstjenesten, samt fæstningsarbejderne.    

Derefter kommer man frem til generalens familiære baggrund, som der kort redegøres for, hvorefter man igen tages vidt omkring, da man også læser om den militære udvikling syd for Danmark, der hører under kampene mellem Napoleons tropper og alliancen mod ham, herunder den britiske-tyske ’Kings German Legion’s tilhørsforhold, og som alt sammen ledte frem til Københavns bombardement og flådens udlevering i 1807.  

Man får også en lille, spændende intrigant sidehistorie om General du Plats farbroder, Christian Frederik Grode du Plat, der af kongen i 1811 fik til opgave at følge med i hertugen af Augustenborgs korrespondan-ce, og derfor, i alliance med postmesteren i Rendsborg, fik et ekstra sæt heste spændt for postvognen, der så kunne indhente den tid ind, som det tog at åbne og kopiere hertugens breve, der handlede om hvem der skulle være den næste kronprins af Sverige.  

Og sådan fortsætter det; fx om hvordan maden var på Landkadetakademiet (om torsdagen vandgrød uden smør og øl uden sukker, og efterretten var kartofler med sennep, hvor man om vinteren kunne blive spist af med frosne eller rådne kartofler), hvor Christian du Plat i en årrække var chef, har heller ikke meget med det på forsiden præsenterede emne at gøre. Ofte kan den slags afveje og umiddelbart uvedkommende oplysninger og historier gøre en bog træg og tung at læse, men det er heldigvis ikke tilfældet her.

Årsagen er den gennemtrængende vide- og fortællelyst, der præger bogen fra begyndelse til slut; på bagsiden fortælles da også om den indenfor geologien uddannede forfatters store historiske interesse, der har fulgt ham siden barnsben. Det er nok den akademiske baggrund, der her og der slår igennem i en lidt skolebogsagtig stil med tabeller og lister, over fx hvordan en familie kunne leve for 1000 rigsdaler om året, og mht. entusiasmen, hvorfor der over et antal sider redegøres for kongeriget Hannovers historie fra 1814-1864, hvor familien du Plat kom til Danmark fra, samt at vi bliver oplyst om Kaukasusbjergkædens højde og bredde, som er en ung bjergkæde på blot 25 millioner år på bagen, hvilket gør bjergkæden samtidig med alperne. Plus meget mere.

Entusiasten har svært ved at begrænse sig, og skære spændende viden, der måske er knap så relevante for hovedemnet, fra. Endelig fremme til afsnittene om General du Plat selv viser det sig, at den gode du Plat måske var mere følelsesbetonet end man skulle tiltro en stovt officer. Forfatteren afviser selv, baseret på hans føring af tropperne ved Dybbøl i 1864, muligheden for at han var krigs- eller eventyrlysten, så formentlig drevet af kærlighedskvaler til Elizabeth von Scholten (ja, datter af dén von Scholten, slavernes frigiver i 1848) drog han i 1847 af sted for at deltage i russernes krig mod imam Shamils vilde partisankrigere i de lige så vilde Kaukasusbjerges højder og slugter, hvis længde/bredde/alder vi jo allerede er gjort bekendt med.  

Udover det berigende i endelig at få et lille kig ind i generalens personlighed, så er det er endnu engang spændende læsning, klart og tilgængeligt fortalt. Og heldigvis får man lidt mere at vide om personen gennem forskellige breve, der omtaler ham, i forbindelse med beretningen om kampene før og ved selve Dybbøl, hvor generalen blev dræbt. For den, der gerne vil opleve historiens vingesus selv, er der tilmed et appendiks E, i form af en nyttig turistvejledning angående historien om Dannevirke og Dybbøl, og et billede, der viser hvor generalen blev dræbt af tyske soldater i 1864.    

Bagerst i bogen forefindes bl.a. også brevkommunikation fra/til General du Plat, uddrag af breve fra en officer Müller, der beskriver rejsen fra Stettin til Vosnesensk i Rusland, kort over 1800-tallets Europa og Kaukasus, og naturligvis kort over Dybbøl. Foruden en række appendixer, der på overskuelig facon fortæller om de vigtigste politiske begivenheder, den danske og tyske hær i 1864 etc., samt en interessant oversigt over de tyske angrebsgruppers styrke og afstand til de danske skanser ved Dybbøl. Alt i alt en vidtfavnende (nogle vil nok sige lovlig vidtfavnende) og oplysende bog.

Anmeldelse af JG

 

Fakta om bogen

Titel: General du Plat – historien om hans liv og familie

Forfatter: Nick B. Svendsen

Omfang: 179 sider

Udgivet: 2016

Forlag: Books on demand

Pris: 165 kr. på Saxo 

 

General du Plat