“Flotbringningsøvelse” ved Finderup i marts 1974

En øvelse i at bjærge en Centurion kampvogn bliver pludselig alvorlig, da den ender på bunden af et mosehul.

Billede fra Teddy Børgesen.