En panserbeklædt dinosaur

af Jens Geisler

15 danske soldater er blevet dræbt eller såret i årets første dage, som led i en optrapning af  den danske indsats mod Taleban. Det følger i kølvandet på general McCrystals opfordring til at komme mere ud blandt den civile afghanske befolkning (Berlingske.dk 11.01.10).

Det er netop hvad forsvarskommissionens rapport angående om fremtidens behov for indsats af dansk militær slår på. En markant ændring de senere er, at multinationale styrker nu behøves til direkte oprørsbekæmpelse i svage stater. De indsatte militære styrker skal kunne bekæmpe oprørerne, bringe sikkerhed til befolkningen, stabilisere områder, og til dels deltage i opbygning.

I sådanne konflikter slås det fast i rapporten, at det ikke er muligt at anvende konventionel overlegenhed, med indsats af artilleri, fly og andet tungt materiel, fuldt ud, da oprørsbevægelser fører irregulær, assymetrisk krig. Den består af initimidering af civile og undergravelse af myndigheders autoritet, og samtidigt nedslider de den internationale vilje til fortsat indsats ved kun at søge indirekte konfrontation med de internationale militære styrker ved vejsidebomber.

En effektiv anti-oprørsindsats beror derfor på en mandskabstung indsats. På den baggrund kan Forsvarets 1,7 milliarder store investering i 45 nye, svenskproducerede kampkøretøjer af typen CV-9035 vække undren. Med digitale finesser, moderne ammunitionstyper, en slagkaftig 35 mm maskinkanon, og en evne til at laste 7 opsiddede infanterister kan kampkøretøjet en masse på en konventionel slagmark. Som sådan er køretøjet en slægtning til den sovjetiske BMP-1 fra 1967, som skulle transportere sovjetiske soldater langt ind i Vesteuropa, samtidigt med at de kunne kæmpe fra køretøjet beskyttet mod biologiske våben og atomar stråling.

Norsk version af CV-9035 (foto: Wikipedia)
Norsk version af CV-9035 (foto: Wikipedia)
De første CV-9035 indsættes i næste måned, februar 2010, i Afghanistan. Men slagmarken i Helmand er netop ikke en konventionel slagmark, og det primære behov er ikke mere panser og plade, men tilstrækkeligt mange soldater, som gør det muligt at gå ind i landsbyerne og bjergene for at finde talebanerne. At køretøjet med sin kapacitet til kun at laste 7 infanterister reducerer den sædvanlige gruppe-størrelse på 10 mand øger ikke effektiviteten på den front. Og trods den ekstra beskyttelse som køretøjet giver er det ikke givet, at tab af soldater kan mindskes, for Taleban vil formentlig kunne svare igen med kraftigere bomber.

Det manglende antal soldater på jorden betyder en ineffektiv indsats mod oprørerne. En sådan indsats demonstreredes ved filmoptagelser af danske tropper, som kom i kamp med talebanere i en mur-omkranset landsby. Optagelserne viste, at soldaterne ikke havde kapacitet til at omringe, indtage, og gennemsøge byen. De var nødsaget til at trække sig tilbage, beskyde talebanerne udefra, og desuden at rette et luftangreb mod det område i landsbyen hvor de blev beskudt fra. De danske soldater måtte reelt trække sig tilbage med uforrettet sag. Og Taleban forblev i kontrol med landsbyen, rede til at drage fordel af den uvilje som luftangreb ofte giver årsag til da de fra tid til anden rammer forkert, og dræber civile.

I operationer som ovenstående er infanterikampkøretøjet CV-9035 ikke særligt velegnet, hvorfor det godt kan virke som et fejlindkøb – velegnet til konfrontationer som i Den Kolde Krig – men ikke fremtidens konflikter.

Se: Forsvarskommissionens rapport – udviklingen i stabiliseringsopgaver

www.fmn.dk/Forsvarskommissionen/Documents/Kommissionsberetningen/pdf