Dødsfælden Dannevirke

Dødsfælden Dannevirke

Claes Johansens ”Dødsfælden Dannevirke” er et yderst detaljeret billede af den danske hær både hvad angår udrustning, trænings- og føringskvalitet og naturligvis selve befæstningsværket Dannevirke, og tillige et godt billede af forholdet mellem militær og politikere og datidens diskussioner om den rette militære taktik, som slår en pæl igennem hjertet på mange af de myter, der har omgivet 1864. Uden dog at fratage den menige dansk soldat noget. En betydningsfuld revurdering og opdatering af den efterhånden meget velkendte fortælling om 1864, formidlet med en fornem pen, der tåler sammenligning med Tom Buk Swientys fremragende bøger om 1864.

De grundigt behandlede militær-tekniske emner om den danske hærs våbentyper og træning, blikket på den østrigske hærs artilleri-taktik i Norditalien i krigen mod Piemonte og Frankrig, og spørgsmålet om fx bajonetangreb nu var et anvendeligt våben eller ej, med meget mere, følges fint op af levende redegørelser for de udmarvende forhold, der til sidst gav de aldeles udkørte danske soldater febersyn og hallucinationer, og indgående beskrivelser af krigens allerførste kampe ved Mysunde og i terrænet umiddelbart syd for Dannevirke, der er lige så spændende som de er dramatiske. Ikke mindst pga. de fascinerende, små personlige bidrag fra deltagerne i kampene, og anekdoter om fx den farligt dumdristige kaptajn Rist, der med sin vilde ledelsesstil gjorde sit til at dramatisere situationen ved Kongshøj, umiddelbart syd for Dannevirke.

I det hele taget er forvirring og manglende kompetence en rød tråd i beretningen, der torpederer ideen om, at militære operationer forgår med det i pressen så populære udtryk ”militær præcision”. Utallige gange spiller misforståelser, fejlvurderinger og manglende kompetence en væsentlig rolle for begivenhederne. Både på både den politiske og militære front, hvilket bl.a. viste sig i den rodede politiske beslutningsproces, der ledte frem til at Dannevirke fik en så fremtrædende, og potentiel katastrofal, rolle i forsvaret af Danmark. En katastrofe, der kun blev afværget fordi officererne havde så meget klarsyn, at trække hæren ud af stillingerne før den blev omringet, stik i mod instrukserne og folkestemningen.

Typisk for bogen vurderes og korrigeres der, bl.a. på basis af krigsrapporter, løbende i en nøgtern tone, og den fascinerende og detaljerede redegørelse om kampen ved fx Sankelmark afslører, hvorledes tilfælde og fejl på begge sider præger kampene. Minsandten om ikke en officer ved navn Rist ikke igen spiller en rolle! ”Slaget” ved Sankelmark snarere var en træfning pga. det begrænsede antal soldater involveret, en kamp som i øvrigt er fejlagtigt navngivet, da kampen faktisk foregik ved Sankelmark sø, og ikke ved byen nord-vest for søen. Og sidst, men ikke mindst, var bataljen ikke en succesfuld defensiv sejr, der afværgede, at østrigerne indhentede den danske hær under retræten fra Dannevirke, men en aldeles unødvendig kamp, da østrigerne havde ordre om at stoppe for natten netop der, hvor kampen stod, og som resulterede i en dansk styrke i opløsning og delvis flugt.

På fornem beriges man således som læser med indsigt i både politiske forhold og stemninger og militære mekanikker, flot suppleret op af kort over Dannevirkestillingens centrum, og oversigter over bl.a tilbagetrækningssituationen, kampene omkring Kongshøj, Mysunde og Sankelmark, foruden en del billeder og skitser, hvor særligt en tegning af de østrigske husarers angreb ved Sankelmark, før og efter en dansk salve træffer dem, begået af krigskorrespondenten Robert Lundell, imponerer.

Dertil, bagerst i bogen, følger 13 appendikser der bl.a. dækker den danske og preussisk-østrigske hærs organisation, en oversigt over hvordan hærenes mindre enheder (brigader, regimenter etc.) var opbygget, de danske troppers opstilling i kampene ved Over Selk/Kongshøj, Mysunde og Sankelmark, m.m., foruden en ordforklaring, hvor det kan være godt at have en finger eller bogmærke liggende. Til trods for den omfattende mængde information fremstår bogen velstruktureret og overskuelig, og er derfor en stor gevinst og fornøjelse for alle, der har bare lidt interesse for denne dramatiske del af danmarkshistorien.

Anmeldelse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Dødsfælden Dannevirke

Forfatter: Claes Johansen

Omfang: 379 sider

Udgivet: 24.10.2014

Forlag: Turbine forlaget

Pris: Vejledende pris 349,95 kr.

 

Dødfælden Dannevirke