Døde & sårede i søværnet 29. august 1943

Døde
Kilde: Kjølsen, F. H. “Da Danmarks flaade blev sænket”, København 1945
(fra Søren Nørby, cand. mag.)