Den dansk-norske hær under Syvårskrigen

 

Den dansk-norske hær under Syvårskrigen
Den dansk-norske hær under Syvårskrigen

Fig. 1 (til venstre). Husar, Moltke’s Husarkorps (Husar Regimentet), 1762
Husarkorpset, under kommando af Grev von Moltke, blev oprettet specielt med henblik til den kommende kampagne i Mecklenburg i 1761. Da det var let kavaleri udførte husarerne rekognosceringstjeneste, og tjente som en militær politistyrke. Det var derfor nødvendigt at finde troværdigt personale da man oprettede korpset. Man foretrak soldater fra Regimentet til Fods, som havde gjort tjeneste som husar i en udenlandsk hær.

Fig 2 (midt for). Kyrassér, Sjællandske Beredne Regiment, 1761
En af den danske hærs tunge kavaleriregimenter. Kyradsen, en tung brystplade lavet af stål, gav ekstra beskyttelse når de angreb fjendens infanteri eller kavaleri. Det norske kavaleri havde ingen tunge regimenter, men afgav et strålende korps af nationale dragoner.

Fig 3 (til højre). Musketér, Livregimentet til Fods, 1761
I 1761 var Den Kongelige Livgarde til Fods af to forskellige korps, som skulle beskytte den kongelige residens og Kongen – nemlig Livregimentet til Fods og Grenaderkorpset.

Tegninger af Jan Schlürmann