Danske soldater i Treårskrigen 1848-50

Danske soldater i Treårskrigen 1848-50
Danske soldater i Treårskrigen 1848-50

Fig. 1 (venstre) – Menig, 1. Linie Infanteri Bataillon

Fig. 2 (midt) – Dragon, 3. Dragon Regiment

Fig. 3 (højre) – Infanterist, 1. Jægerkorps

Jægerkorpset var en tradition i den danske hær siden 1785, da de første permanente lette infanteri enheder bestående af professionelle jægere blev oprettet. I starten af krigen bar jægerene på begge sider den samme mørkegrønne uniform, selvom det danske korps senere foretrak en fransk inspireret kasket, istedet for den model der er vist her.

Slesvig-holstenske styrker ved Bov havde et jægerkorps til rådighed der bestod af jægere fra det 4. og 5. korps, (det sidstnævnte blev senere reduceret da rekrutterne fra Lauenborg blev sent hjem, fordi Lauenborgs provisoriske regering erklærede dets neutralitet).

Tegninger af Jan Schlürmann