Danske kolonistyrker i Østindien, 1791

Danske kolonistyrker i Østindien, 1791
Danske kolonistyrker i Østindien, 1791

De danske koloniområder i Tranquebar og langs østkysten af Indien blev beskyttet af en lille styrke af lejesoldater af europæisk og indisk oprindelse. I 1791 havde Tranquebar, hovedgarnisionen for de danske styrker, en garnision på to regimenter (hver med et kompagnis styrke).

Det 1. Regiment bestod af 140 europæiske infanterister, det 2. Regiment bestod af artillerister med omkring 40 europæere og 40 indiske kanonérer. Dertil kom yderligere 200 soldater, organiseret i 2 “Cipajen” kompagnier, som blev rekruteret iblandt de indiske indfødte.

Fig. 1 (til venstre)
Musketer, 1. (europæiske) Regiment (infanteri), 1791

Fig. 2 (til højre)
Kanonér, 2. Regiment (artilleri), 1791

Tegninger af Jan Schlürmann