For Danmarks ære

Jacob Sørensen, museumsinspektør ved Frihedsmuseet i Købnhavn, har omskrevet sin ph.d. disputats om de ca. 1000 danske i allieret krigstjeneste – krigssejlerne ikke medregnet, da de reelt var civile i normal tjeneste i en krigstid. Hovedvægten ligger på en grundig organisatorisk redegørelse med fokus på Det danske Råd og Rekrutteringskontoret, der ikke blev anset for fuldgyldige repræsentanter for Danmark da der indtil 29. august 1943 jo fandtes en legitim regering i København. Situationen vanskeliggjorde derfor en anerkendelse af de danske frivillige som allierede, hvilket meget passende understreges ved et længere afsnit om de frivilliges dagligliv i uniform i enheden ‘the Buffs’.

Det mest farverige i denne del er næsten enheden selv, som har en dansk historisk forbindelse. Interessant er dog også de under 100 danske kampvillige frivilliges frustrerende ophold i enheden, som Rekrutteringskontorets chef, Iversen, mildest talt ikke gjorde nemmere. Reelt var enheden primært opsamlingsenhed for danske frivillige, så en symbolsk dansk modstandsvilje kunne markeres politisk, og i mindre grad rekrutteringsbase for SOE. Først i 1944 kom de få danske i enheden i kamp i Italien, som del af den britiske styrke. Den eneste selvstændige danske enhed det lykkedes at oprette var 2 minestrygere, der først strøg deres første mine i 1945.

Lidt info om de unge danskes romantiske forbindelser, et blik på societykvinden Varvara Hasselbalck’s indsats som ambulancefører for fransk Røde Kors, og lidt om de få danske kvindelige frivillige er da også interessante oplysninger, lige som det afsluttende afsnit, der ved grafer viser hvor de danske frivillige befandt sig 9. april, deres hvervesteder, frivillige fordelt på værn, faldne opdelt på værn m.v., bør fremhæves. En større vægt på de aktive i felten havde nok øget spændingsnivauet, herunder ikke mindst en opfølgning på SOE-agenterne. Eller de danske piloter i RAF. Først langt inde i bogen opridses få danske krigsdeltageres indsats, herunder kommandosoldaten Anders Lassens, der samlet viser, at den danske krigsoplevelse som soldater i de allierede hære bød på yderst forskellige, omskiftelige og uforudsigelige tjanser og tjenestesteder.

Men overordnet set et seriøst og oplysende bidrag der kaster et tiltrængt lys over en overset del af den samlede danske deltagelse i 2. Verdenskrig.

 Anmeldelse af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: For Danmarks ære – danskere i allieret krigstjeneste 1939-45

Forfatter: Jakob Sørensen

Omfang: 333 sider

Forlag: Informations Forlag 2011

Pris: 299 kr hos Saxo

For Danmark ære
For Danmark ære