Danmark og Napoleon

Bogen omhandler Danmarks hidtil oversete og mangesidede forhold til Napoleons Frankrig, og redegør indledningsvis for, at det danske allianceskifte fra Rusland til fordel for Frankrig kostede dyrt. I perioden forvandledes Danmarks status  fra regional stormagt til småstat ved nederlaget i slaget på reden i 1801, Københavns bombardement og flådens ran i 1807, samt statsbankerotten og tabet af Norge i 1813-14.

Bogen glimrer specielt ved at sætte Danmarks position og rolle i et internationalt perspektiv gennem utraditionelle vinkler, som fx at se Danmarks forhold til Frankrig, som ellers havde været Sveriges allierede i mange år, med svenske øjne. Læseren henvises også til mange relativt ukendte resultater af den dansk-franske forbindelse; Tyttebærkrigen i 1788 og den fransk-prægede teknologiske udvikling af det danske artilleri er bare to emner.

Der redegøres også for den franske påvirkning på det danske åndsliv, hvor ånden fra den franske revolution i høj grad gennemsyrede store del af eliten i Danmark, dog uden at det påvirkede disses loyalitet overfor kongen. Eckersberg, Oehlenschläger og Heiberg var nogle af de danske kulturpersonligheder som opholdt sig i Frankrig og sugede fransk kultur til sig og siden bragte med til Danmark. Påvirkningen var ensrettet, for disse gjorde ikke meget for at udbrede viden om Danmark. I Frankrig vidste man fortsat ikke en snus om Danmark, som opfattedes som en kold og halvbarbarisk udørken.

Militært fik vi heller ikke udbytte af samarbejdet. Vi var dog tvungne til at levere tropper til den franske krigsførelse; et korps kæmpede i Nordtyskland i 1813, danske tropper fandtes i Frankrig i 1814, og danske søfolk bemandede franske krigsskibe i den Engelske kanal. Alle steder resulterede det lokalt i stor respekt fra fransk side, til sidst også fra kejserens side, men det ændrede ikke på det overordnede forhold mellem landene; Danmark var bare en lille brik i det franske politiske spil. Som småstat leverede vi også fra 1816-18 tropper til de allieredes okkupation af Frankrig.

Bogen er som antologi opdelt i korte afsnit, hvilket letter indgangen til de mange og meget forskellige typer påvirkning som den dansk-franske forbindelse resulterede i. Men det er samtidigt bogens svaghed, for der er ingen sammenbinding af de enkelte afsnit og emnet behandles derfor usammenhængende og flagrende. Fx virkede skiftet mellem det politiske og mentalitetshistoriske afsnit på mig noget tungt. Det er heller ikke alle bidragsyderne som har formået at puste liv i deres respektive afsnit, som  også på den led virker noget usammenhængende. Læseren kan selvfølgelig pga. bogens opbygning nemt springe de afsnit over som ikke umiddelbart fanger ens interesse..

En værdifuld antologi, fordi den behandler en overset vinkel i en afgørende periode i dansk historie, hvor udførelsen dog mangler noget i at gøre det til en helhed.

af Jens Geisler

 

Fakta om bogen

Titel: Danmark og Napoleon

Forfattere: Eric Lerdrup Bourgois og Niels Høffding (Red).

ISBN.: 978-87-7070-061-0

Omfang: 350 sider

Forlag: Forlaget Hovedland

Pris: 329 kr

Danmark og Napoleon
Danmark og Napoleon