Christian III’s Bronze bagladerkanon

I 1985 fandt dykkere en enestående bronzekanon, med støbte mærker af den danske Kong Christian III, ved et skibsvrag udfor kysten af landsbyen Mukran.

af Eric Nielsen

I 1985, i hvad der på det tidspunkt var det kommunistiske land Østtyskland, fandt dykkere i et skibsvrag ud for kysten nær landsbyen Mukran på øen Rügen, en bronzekanon med støbte mærker af den danske Kong Christian III. Det enestående fund af bronzekanonen blev betragtet som en sensation, da ingen anden bronzekanon af denne slags eller kvalitet, er kendt af våbeneksperter i verden. Fundet af bronzekanonen er enestående, bla. fordi stort set alle andre bagladere fra den periode var lavet af jern.

Selvom der ikke er sikre beviser, og eksperternes meninger varierer pga. mærkværdighederne i kanonens design, og dens nuværende fysiske tilstand, er der enighed iblandt de fleste våbeneksperter om, at de to kanondele der blev fundet ved Mukran skibsvraget (rør sektionen og “krudtkammer” sektionen) hører sammen, og i forening udgør disse dele en sjælden bronze forlader kanon fra en meget tidlig periode.

De støbte mærker på bronze kanonens løb, indikerer at løbet blev fremstillet i 1551 for den danske konge Christian d. III. Løbets støbte dekorationer inkludere den danske kongefamilies våbenskjold med tre løver og ni hjerter. Nedenfor det danske royale våbenskjold er inskriptionen CHRISTIAN VON GOTES GENAD KONICH OCH THO DENEMARCKEN NORDWEGEN UND DER GOTEN ANNO DOMINI 1551.

Christian III (fra Wikipedia)
Christian III (fra Wikipedia)

Bronze bagladeren er af en lille kaliber, hvor rørets indre diameter er 5 cm, og var sandsynligvis en “et pund” anti-personel eller anti-tovværks våben. Den findes på Marinemuseet i Rostock i Tyskland, hvor det blev anbragt i 1987. Det er en skam at denne ekstremt sjældne maritime genstand ikke befinder sig på Orlogsmuseet istedet for.

Skroget af Mukran skibsvraget blev ikke undersøgt på det tidspunkt hvor kanondelene oprindelig blev fundet, ligesom den nøjagtige position af vragstedet ikke blev nedtegnet. Men efter kommunismens fald, blev vragstedet genfundet tidligt i 1994, og de arkæologiske undersøgelser begyndte.

Mukran vraget formodes at være fra perioden fra den Nordiske Syvårs Krig (1563-1570). En ekstrem brutal og dyr krig, udkæmpet imellem Danmark og Sverige over udformningen af hvert lands våbenskjold.

Grunden til at man antager at Mukran vraget er fra den Nordiske Syvårs Krig, skyldes at der blev udkæmpet et søslag imellem en dansk-lübsk og en svensk flåde nær Mukran i begyndelsen af 1565. En kemisk analyse af træet indikerer også dette.

En massiv svensk flåde var afgået fra Stockholm og Dalarö i begyndelsen af maj 1565, og havde fanget nogle danske og Lybske skibe udfor Rügens kyst, hvor Mukran vraget senere blev fundet. De dansk-lybske skibe var under kommando af Peder Hvitfelt. Eftersom de var fanget i bugten uden mulighed for at undslippe, blev fire af de danske skibe, inkl. Hvitfelds, sat på grund, og til sidst ødelagt af danskerne, for at undgå at de blev erobret. Navnene på skibene der var involveret, varierer afhængig af hvilke kilder man bruger, som det er almindeligt for kildemateriale fra denne periode.

I sit store værk, Den dansk-norske Sømagts Historie, opgiver H. C. Garde navnene på de danske skibe til at være Arcken, Nachtergallen, Bjørn, og Hamborger Jegeren. Af forskellige årsager antages vraget ved Mukran til at være Hamborger Jegeren som på trods af det navn, var et dansk skib. Pga. dets alder er Mukran vraget betydningsfuldt, da der kun er opdaget få andre vrag i Østersøen fra denne periode.

Undersøgelserne omkring fundet af vraget fortsætter, og nogle af konklusionerne i denne artikel er antagelser.

Opsumeringen over Christian III bronze baglader kanon og Mukran vraget fra den Nordiske Syvårs Krig 1563-1570, stammer hovedsageligt fra Maik-Jens Springsmanns artikel om Mukran vraget, selvom andre kilder blev brugt. Læsere der er interesseret i flere detaljer opfordres til at læse Maik-Jens Springmanns artikel om Christian III bronze baglader kanon, Munkran skibsvraget, søkampen og de involverede danske skibe på http://www.abc.se/~m10354/publ/mukran.htm