Angrebet på Christiansø 1808

Under krigen mod England 1807-1814 fungerede Christiansø som base for en række kapere og kanonbåde. Den 24. oktober 1808 blev øen angrebet af en engelsk eskadre med det formål at ødelægge de priser der lå i havnen.

af Søren Nørby, Cand. mag.

Under krigen mod England 1807-1814 fungerede Christiansø som beskyttet base for en række relativt succesfulde kapere og kanonbåde. Disse kapere og kanonbåde gennemførte angreb på fjendens skibsfart, og dette var hovedårsagen til at fæstningen den 24. oktober 1808 blev angrebet af en engelsk eskadre på 3 linieskibe og 4 fregatter plus nogle mindre fartøjer. På dette tidspunkt lå der ca. 25 opbragte priser i havnen på Christiansø.

Danmark var pga. tabet af flåden og den efterfølgende krig med englænderne, på hælene, og også på fæstningen på Christiansø mærkede man at krisen kradsede.
På trods af at man fra fæstningens side gentagne gange havde gjort opmærksom på mangler ved fæstningens bestykning, så havde man ikke kunne afse nyt materiel. Derfor var den kun bestykket med nogle gamle og slidte 12 punds kanoner og en enkelt 100 punds morter.

Der havde oprindeligt været to mortere, men i starten af oktober var en engelsk fregat kommet tæt på fæstningen. Man havde fra fæstningen affyret den ene morter mod englænderen, med det resultat at morteren eksploderede allerede i første skud.

På fæstningen fik man øje på englænderne ved solopgangen kl. 0600 d. 24/10. En eskadre på 3 fregatter gik ind på 2000 meters afstand fra fæstningen. De bjergede deres sejl, og Kl. 0700 begyndte de at skyde mod fæstningen. De lå uden for fæstningens skudvidde, men kunne med deres egne 100 punds morterer let nå fæstningen. I den første halve time skød de konsekvent over målet, men da dette blev opdaget rettede man fejlen og de begyndte at ramme fæstningen, hovedsageligt Frederiksø.

Engelske skibe bombarderer Christiansø
Engelske skibe bombarderer Christiansø

På grund af eksplosionen af den ene 100 punds morter, var man noget forbeholdene overfor at bruge den tilbageværende morter, men da nu bomberne begyndte at regne ned over fæstningen, valgte man alligevel at forsøge at affyre den. Den ansvarlige officer lavede dog en meget lang lunte, så alle kunne komme i sikkerhed inden affyringen, og ganske rigtigt eksploderede også denne morter i sit første skud.

De resterende timer af angrebet kunne man fra dansk side kun dukke sig og vente på at englænderne enten fortrak eller forsøgte at landsætte tropper på øen. Englænderne valgte det første, og efter et 5 times bombardement hvor de affyrede mellem 2 og 300 kugler og bomber mod fæstningen, valgte de at sejle bort igen.

Fæstningen havde taget en del skade af dette bombardement. Mange bygninger var beskadiget , og fæstningen havde 7 dræbte, hvoraf de 6 var svenske krigsfanger. Disse krigsfanger havde siddet og spillet kort i et hus, da der faldt en bombe ned og eksploderede på bordet. Der skulle efterfølgende kun bruges 3 kister til de 6 mand. Den syvende dræbte var en civil kvinde på 60-år. Derudover var der 16 sårede, heriblandt fæstningens kommandant.

Men af angrebets hovedmål – de ca. 25 priser i havnen – havde kun eén lidt ubetydelig skade, og kaperiet fortsatte med uformindsket styrke. Efter angrebet blev fæstningens gamle bestykning erstattet med nyt og sværere materiel.

Noter:

(1) Skaderne på bygningerne blev takseret til ca. 3000 rigsdalere.

Læs mere:

“Generalmarch”, “uddrag af M.C. Bechs erindringer fra 1808-1810.” Af J. Klindt-Jensen. Uddrag af ” Christians V’s fæstninger (påbegyndte 1684-89)”. Af H. E. Skaarup I “Østre Landsdels Kommando Bornholms Militære Domiciler,”1985.