Pligt eller Profession

Både nu til dags og før i tiden har rekruttering til det danske forsvar givet regering og forsvarsledelse anledning til hovedbrud. I FOVs nye publikation ”Pligt eller Profession? – Hærens rekruttering gennem 300 år” gennemgår Karsten Skjold Petersen, hvordan hæren, siden den stående hær blev permanent efter 1660, har skaffet sine soldater.

Ideen med ”Pligt eller Profession?” er at se den nuværende debat om balancen mellem værnepligtige og professionelle soldater i den danske hær i et langsigtet historisk perspektiv. Ligesom man i dag er tilbageholdende med at afskaffe værnepligten tænkte man sig også meget grundigt om tilbage i 1700-tallet, hvor man gradvist gik fra at hverve soldater til at udskrive soldater fra bondestanden.

I to af bogens hovedafsnit ”16A60-1802: Den hvervede hær militserne” og ”1951-2003: Den blandede hær” er rekrutteringen præget af mange forskellige metoder til at få mandskab til hærens enheder. Til gengæld er værnepligten meget dominerende i perioden fra 1802 til 1951.

Temahæftet samler de rekrutteringsmæssige problemstillinger op, som er blevet debatteret i de forskellige perioder, og viser hvilke hovedsynspunkter, som debatten var præget af. Med ”Pligt eller Profession?” er man godt rustet til at kaste sig ud i en ny diskussion om det stadig tilbagevendende spørgsmål om hærens rekruttering.

Karsten Skjold Petersen er seniorforsker og museumsinspektør på Tøjhusmuseet.

Pligt eller profession
Pligt eller profession

 

af Sune Wadskjær Nielsen